Bez Pługa / Pomoc dla zadłużonych gospodarstw rolnych
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt ustawy, która zakłada cztery formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych. Nowa ustawa niebawem trafi do Rady Ministrów, a niewykluczone, że do czerwca zostanie ona przyjęta przez Sejm.

Niekorzystne tendencje rynkowe a niekiedy nietrafione inwestycje sprawiły, że 1690 gospodarstw rolnych nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z zadłużeniem. Jak wynika z danych banków współpracujących z ARiMR kwota zadłużenia gospodarstw wynosi 158 640 tys. zł. Nową ustawą są objęte osoby, które prowadzą fizyczne i prawne gospodarstwa rolne. Proponowane są cztery formy pomocy zadłużonym gospodarstwom rolnym:
  • udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dopłat do oprocentowania bankowych kredytów restrukturyzacyjnych w celu restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • udzielanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pożyczek na spłatę zadłużenia  podmiotów prowadzących  gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • udzielanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych
  • przejęcie zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w zamian za przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Zgodnie z założeniem ustawy kredyt w wysokości do 5 mln zł będzie udzielany na pięć lat, natomiast pożyczka miałaby być udzielona na okres 10 lat. Właściciel zadłużonego gospodarstwa rolnego, będzie musiał przedstawić plan jego restrukturyzacji, określający kwotę kredytu lub pożyczki umożliwiającej odzyskanie płynności finansowej. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez właściwy ze względu na położenie danego gospodarstwa Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Krajowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego przez okres 20 lat nie będzie mógł sprzedać przejętych nieruchomości rolnych od zadłużonego producenta rolnego. Wyjątkiem będzie sytuacja kiedy ziemię będzie chciał odkupić zadłużony właściciel. Dotychczasowy właściciel gospodarstwa rolnego będzie mógł korzystać z prawa pierwszeństwa do dzierżawy przekazanych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) nieruchomości rolnych jak i ich zakupu. Pierwszeństwo do zakupu nieruchomości  obejmuje okres nie dłuższy  niż  pięć lat od dnia ich przekazania do ZWRSP.

 Krzysztof Jurgiel podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 28 marca 2018 r. w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił cztery formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych.

dr inż. Jacek Skudlarski