Bez Pługa / Precyzyjne rolnictwo w praktyce
Organizowana od ponad 10 lat przez Agrocom Polska konferencja w Kamieniu Śląskim dostarcza bogatego zasobu wiedzy w zakresie Precision Farming i tematów pokrewnych. Stąd tradycyjnie skupia ona rzesze miłośników technologii satelitarnych w rolnictwie.

Inicjatorem organizowanej w cyklu corocznym konferencji pt. „Rolnictwo precyzyjne w Polsce – dziś i jutro” jest zarządzana przez Jerzego Koronczoka firma Agrocom Polska. W spotkaniu uczestniczą także przedstawiciele Claas Polska oraz platformy internetowej 365FarmNet. Stałym miejscem obrad jest w sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim koło Opola. Zmieniają się natomiast terminy kolejnych edycji, choć organizatorzy wybierają środek zimy jako okres „uśpienia” prac w produkcji roślinnej. Ostatnie spotkanie odbyło się w dniach 13.02–15.02.2017 r.

Jerzy Koronczok z Agrocom Polska jest inicjatorem organizowanej od ponad 10 lat konferencji dotyczącej precyzyjnego rolnictwa.

Podczas konferencji były poruszane tematy szeroko pojętego Precision Farming oraz zagadnienia pokrewne. Przekazana uczestniczącym rolnikom wiedza jest również przydatna dla zwolenników uprawy bezorkowej.

Konferencja w Kamieniu Śląskim gromadzi rzesze miłośników technologii satelitarnych w rolnictwie. 

Nowoczesne rozwiązania techniczne
Tendencją dostrzegalną w technice Precision Farming jest skupiane wielu funkcji sterowania ciągników i maszyn w jednym urządzeniu. Firma Claas od kilku lat oferuje nowoczesny terminal GPS Pilot S10, który w ubiegłym roku uzyskał nowe oprogramowanie i aplikacje rozszerzające jego możliwości. Urządzenie obsługuje maszyny także w standardzie ISOBUS. Terminal obsługuje sygnały Egnos, Omnistar i RTK, umożliwiając tym samym prowadzenie maszyn we wszystkich dostępnych trybach jazdy (A+B, tryb konturowy, A+kąt, tryb jazdy po okręgu). Opcjonalną funkcją jest automatyczne zawracanie (Auto Turn). Najnowsze oprogramowanie pozwala na zmienne dawkowanie nawozów mineralnych (Variable Rate Application (VRA), a także wyłączanie sekcji roboczych maszyn (Section Control).

Podczas konferencji przedstawiono terminal Pilot S10 z nowym oprogramowaniem. 

Podczas konferencji zaprezentowano rozwiązanie o nazwie 365ActiveBox. Jest to aplikacja obsługująca nadajniki umieszczone na maszynach, środkach transportowych oraz punktach składowania płodów rolnych, bazujące na technologii Bluetooth Low Energy (BLE), czyli tzw. beaconów. Kodowane sygnały nadawane przez beacony są odbierane przez smartfony lub tablety z wgraną aplikacją 365ActiveBox. Informacje o odebranych sygnałach (wraz z identyfikacją rozpoznanej maszyny i operatora) są przekazywane za pośrednictwem programu 365Time na platformę 365FarmNet, gdzie następuje ich zebranie i obróbka. W ten sposób za pomocą 365ActiveBox można zarejestrować automatycznie wszystkie dane na temat czasów pracy i powierzchni obrabianej przez maszyny i pracowników. Rozwiązanie pozwala kontrolować procesy logistyczne w gospodarstwie.Na konferencji zaprezentowano system 365ActiveBox, którego działanie przedstawiono na placu przed sanktuarium św. Jacka. Trasę przejazdu ciągnika z beaconem można było obserwować na tablecie z wgraną aplikacją ActiveBox.

Najnowszym produktem firmy Claas z sektora Precision Farming jest stacja bazowa RTK Field Base, która zastępuje stary system Baseline HD. Podobnie jak poprzednie rozwiązanie urządzenie nadaje sygnał korekcyjny, który umożliwia automatyczne prowadzenie maszyn z dokładnością do 2–3 cm.

Platforma 365FarmNet
Uczestnicy spotkania w Kamieniu Śląskim mogli wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych z platformą internetową 365FarmNet, która oferuje oprogramowanie praktyczne dla rolnictwa oraz przechowywanie danych w tzw. chmurze. 365FarmNet umożliwia planowanie, dokumentowanie i analizowanie dowolnego rodzaju procesów rolniczych a tym samym zarządzenie gospodarstwem rolnym. Ponadto platforma udostępnia książkę adresową, prognozę pogody oraz wiadomości rolnicze. Zainstalowane w serwisie aplikacje umożliwiają import oraz eksport danych. Za pomocą 365FarmNet rolnik może korzystać z różnego rodzaju usług. Jedną z nich jest zamówienie poboru prób glebowych. Wskazując w serwisie strefy pól, na których mają być dokonane analizy, za pośrednictwem serwisu rolnik może zamówić wykonanie map aplikacyjnych nawożenia pól, udostępniając w sposób bezpieczny niezbędne dla firmy usługowej dane.

Reprezentujący platformę internetową 365FarmNet Thinus Glitz omówił możliwości serwisu, który obsługuje wszystkie działy rolnictwa. 

365FarmNet oferuje specjalną aplikację na mobilne urządzenia z systemem Android i iOS. Oprogramowanie pozwala na przegląd dokumentacji oraz wprowadzanie danych poza gospodarstwem. Platforma obsługuje także system Claas Telematics.

Telematyka w rolnictwie
Firma Claas jest prekursorem systemów telematycznych w rolnictwie. System Claas Telematics był wielokrotnie prezentowany podczas poprzednich edycji konferencji w Kamieniu Śląskim. Na ostatnim spotkaniu reprezentujący firmę Claas Polska mgr inż. Jarosław Adamczak przedstawił najnowsze aktualizacje niemieckiego systemu telematycznego. Dzięki jednej z nich Claas Telematics umożliwia kontrolowanie przejazdów transportowych maszyn z jednej lokalizacji do drugiej, sporządzając tym samym raporty o przebytej drodze, czasie przejazdu oraz zużytym paliwie. System pozwala generować raporty z wybranego przedziału czasowego (maks. 7 dni).
Zaktualizowany system telematyczny umożliwia przypisanie do ciągnika dowolnej maszyny (narzędzia) lub przyrządu roboczego do maszyny samobieżnej. System Telematics jest w stanie wyznaczyć oddzielnie strukturę czasu dla maszyny głównej i agregatu (urządzenia) z nim współpracującego oraz obliczyć wydajności godzinowe, dzienne oraz sezonowe.

Tematy pokrewne
Wygłoszone referaty odnosiły się również do tematów pośrednio związanych z precyzyjnym rolnictwem. Dotyczyły one problematyki nawożenia i chemicznej ochrony roślin. Jeden z referatów dotyczył biologicznego zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy za pomocą kruszynka trichogramma. Wygłosiła go pani Annemarie von Kapherr z firmy BIOCARE GmbH. Największe zainteresowanie słuchaczy wywołała część referatu, podczas której dokonano prezentacji na temat walki z omacnicą przy wykorzystaniu drona.Dużo uwagi na konferencji poświęcono zastosowaniu dronów w rolnictwie. 

Tematy bezpłużne
Podczas konferencji przedstawiono także referaty pozostające w związku z Precision Farming, poruszono m.in. temat uprawy bezpłużnej. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać referatu wygłoszonego przez Huberta Pejkę z firmy Czajkowski Maszyny Sp. z o.o., który zaprezentował polskie rozwiązania do uprawy pasowej. Doświadczeniami z uprawy w pasach w swoim gospodarstwie podzielił się Adam Jurczyk, właściciel wielkoobszarowego gospodarstwa w woj. śląskim. Młody rolnik stosuje w siewie pasowym maszyny Mzuri, które były prezentowane w Kamieniu Śląskim podczas poprzednich edycji konferencji.
Pan Jurczyk stosuje od dwóch lat w swoim gospodarstwie satelitarny system teledetekcyjny o nazwie SatAgro. Jego działanie przybliżyła reprezentująca SatAgro dr Urszula Starakiewicz-Krawczyk. Podczas referatu prelegentka omówiła możliwości oceny kondycji roślin i ilości biomasy z wykorzystaniem metod teledetekcji satelitarnej, które stosuje serwis SatAgro.
Na konferencji przedstawiono ciekawe rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie także w uprawie bezorkowej. Jednym z nich jest Top Soil Mapper, który pozwala na ocenę składu mechanicznego gleby za pomocą skanowania wiązką fal elektromagnetycznych. Austriackie rozwiązanie przedstawił Michael Kopecky, reprezentujący firmę Geoprospectors GmbH.
Reprezentujący firmę Geoprospectors GmbH Michael Kopecky przedstawił skaner glebowy Top Soil Mapper, który dokonuje oceny właściwości gleby na podstawie odbicia fal elektromagnetycznych.

Skaner dostarcza danych, na podstawie których można dokonywać zmiany głębokości pracy narzędzi uprawowych oraz siewników. Urządzenie może współpracować w sposób bezpośredni z narzędziem. Takie rozwiązanie przedstawił dr Grzegorz Wilczok z firmy Agro-Silesia. Zamontowany do ciągnika skaner Top Soil Mapper umożliwiał zmianę głębokości kultywatora
Vector Köckerling w czasie rzeczywistym. Głębokość tego narzędzia jest zmieniana poprzez siłowniki sterowane elektrohydraulicznie, które są uruchamiane sygnałem z terminala znajdującego się w kabinie ciągnika.


Tekst i zdjęcia: dr inż. Jacek Skudlarski, SGGW Warszawa