Bez Pługa / Program ochrony roślin rolniczych na 2016 rok.
Ochrona roślin rolniczych. Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów Program na 201 6 rok.
 

Nakładem Oficyny Wydawniczej Oikos ukazała się publikacja skierowana do rolników i doradców rolniczych pt. „Ochrona roślin rolniczych. Zwalczanie chorób, szkodników i chwastów. Program na 2016 rok”.

W poradniku rolnicy znajdą szczegółowe zalecenia dotyczące ochrony przed chorobami, szkodnikami i chwastami 18 gatunków roślin, takich jak: pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary, owies, żyto, rzepak ozimy i jary, ziemniaki, kukurydza oraz buraki cukrowe. Tegoroczne wydanie Programu zostało poszerzone o nowe uprawy: bobik, groch, łubin, słonecznik i soja.
 
Publikacja zawiera ponadto usystematyzowany spis chemicznych środków ochrony roślin rolniczych opracowany na podstawie etykiet – instrukcji stosowania środków ochrony roślin zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu handlowego w Polsce zgodnie z rejestrem z dnia 22 stycznia 2016 roku.
Poradnik ma za zadanie pomóc rolnikom w przygotowaniu autorskich programów ochrony roślin zgodnych z zasadami Integrowanej Ochrony.
 
W książce czytelnik znajdzie także artykuły omawiające podstawowe zasady bezpiecznego i skutecznego stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Omówiono problemy precyzyjnego opryskiwania roślin oraz rozwiązania techniczne stosowane w opryskiwaczach polowych, pomagające w wydajnym wykonaniu zabiegu ochrony.
 
Zrównoważone nawożenie roślin polowych, czy też odnawianie materiału siewnego są dziś jednym z kluczowych elementów integrowanej ochrony roślin, która jest obowiązkowa dla wszystkich producentów rolnych. Dlatego w publikacji omówiono także zagadnienia związane z rolą nawożenia w kontekście integrowanej ochrony roślin oraz koniecznością odnawiania materiału siewnego. Specjaliści, na co dzień zajmujący się szacowaniem szkód łowieckich, poruszyli problem ochrony roślin uprawnych przed dziką zwierzyną.
 
Autorami artykułów są, między innymi, naukowcy z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.
 
Dla osób, korzystających z publikacji, Wydawca przewidział w połowie roku bezpłatną aktualizację Programu, która będzie do pobrania ze strony www.ochronaroślin.info.
 
Objętość: 400 stron. Format A4. Cena detaliczna: 20 zł. Strona internetowa
 

----------
Więcej informacji: Anna Kurek, tel. +48 609 932 063, e-mail: a.kurek@oikos.net.pl, http://www.OchronaRoslin.info
Zamówienia: Karol Garbaczonek, k.garbaczonek@oikos.net.pl, tel. 609 466 456, sklep-oikos.net.pl
Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m.7