Bez Pługa / Przepis na wysokie plony kukurydzy

Prezentacje polowe odmian kukurydzy stały się już normą w niemal wszystkich firmach hodowlanych. Jedno z takich spotkań odbyło się 21 października w Wyszonowicach (woj. dolnośląskie). Tym razem jednak niemałe emocje wśród uczestników wzbudziło plonowanie u jednego z mieszańców na poziomie 22 t/ha przy 33% wilgotności.

 

Gospodarzem imprezy był Zbigniew Skorupski, od wielu lat specjalizujący się w uprawie kukurydzy na ziarno. Wspólnie z firmami Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH oraz TimacAgro prowadzi na swoich polach doświadczenia pozwalające każdego roku udoskonalać agrotechnikę. Zdobyta wiedza służy nie tylko jemu, ale również wielu okolicznym plantatorom. Nad poprawnością metodyki badań oraz interpretacją uzyskanych wyników czuwał prof. Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pole doświadczalne
W 2016 roku porównywano 14 odmian, trzy systemy nawożenia oraz dwa poziomy obsady roślin. W tym celu pole o powierzchni ok. 3 ha (przewaga II klasy bonitacyjnej; pH=6,8; przedplon – kukurydza) podzielono na cztery bloki (tab. 1). Na dwóch z nich (1 i 4) zastosowano nawożenie opracowane przez doradców Timac Agro. W bloku 1 przyjęto obsadę roślin wynoszącą 88 tys. szt./ha, natomiast w bloku 4 – 80 tys. szt./ha. Blok nr 2 był miejscem do prezentacji strategii nawożenia autorstwa Zbigniewa Skorupskiego, natomiast trzeci blok stanowił kontrolę (tylko nawożenie azotowe). Kukurydzę wysiano 30.04 (w każdym bloku 14 tych samych odmian), natomiast 02.06 (w fazie 4 liści) przeprowadzono ochronę herbicydową (Sulcogan 300 SC, Pampa 040 SC, Casper 55 WG, Torpedo).

Tabela 1. Schemat pola doświadczalnego w Wyszonowicach
  Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Obsada 88 tys. szt./ha 80 tys. szt./ha
Przedsiewnie - sól potasowa 60% 100 kg/ha - - - sól potasowa 60% 100 kg/ha
W trakcie siewu - EUROFERTIL TOP 49 NPS 160 kg/ha
- PHYSIOSTART 20 kg/ha
- sól potasowa 60% 200 kg/ha - - EUROFERTIL TOP 49 NPS 160 kg/ha
- PHYSIOSTART 20 kg/ha
Pogłównie (24.05) saletra amonowa 32% – 400 kg/ha
Dolistnie FERTILEADER AXIS 2l/ha (przy 5–6 liściu)
  • CYNBOFOS 2 kg/ha (09.06)
  • Nutri-Phite PGA 1l/ha (25.06)
-              CYNBOFOS 2 kg/ha (09.06)
-              Nutri-Phite PGA 1 l/ha (25.06)
FERTILEADER AXIS 2 l/ha (przy 5–6 liściu)
 
Warto wspomnieć, że zarówno na etapie zakładania doświadczenia (siewu), nawożenia oraz zbioru wspomagano się narzędziami rolnictwa precyzyjnego. Nie tylko ułatwiło to pracę, ale pozwoliło uczestnikom spotkania obserwować w czasie rzeczywistym wydajność plonowania zarejestrowaną przez czujniki zainstalowane w kombajnie pracującym na polu doświadczalnym. Technologia ta stała się przedmiotem żywego zainteresowania i dyskusji zgromadzonych rolników. Podsumowanie otrzymanych wyników (blok 1) prezentujemy w tabeli poniżej.

Tabela 2. Plonowanie 14 mieszańców nawożonych według strategii TimacAgro (blok 1)
Odmiana Plon mokry [t/ha] Wilgotność [%] Plon suchy (15% wilg.) [t/ha]
P8816 19,57 24,2 17,45
P8688 17,00 23,8 15,24
P8589 17,92 21,6 16,53
N86 17,65 23,4 15,91
P9234 18,65 22,6 16,98
P9027 17,62 22,8 16,00
P9074 18,98 21,3 17,57
P9175 18,96 24,3 16,89
P9241 18,90 24,1 16,88
P9838 19,34 24,2 17,25
P9400 16,89 24,7 14,96
P9486 18,29 27,3 15,64
PO725 22,00 33,0 17,34
PO573 21,67 31,5 17,46
 
Zaznaczyć należy, że wszystkie odmiany charakteryzowały się liczbą FAO powyżej 250, a dwie ostatnie nawet 320–330.

Pokonać omacnicę
Omacnica prosowianka stanowi coraz poważniejszy problem na plantacjach kukurydzy (także chmielu, sorgo, konopi czy nawet malin). Ochrona chemiczna jest utrudniona ze względu na wymagania techniczne sprzętu (duży prześwit oraz wysoko zawieszona belka).

Ciekawą i, jak się okazuje, bardzo skuteczną alternatywą może być ochrona biologiczna. Mowa tu o niepozornym kruszynku (owad z rzędu błonkówek o rozpiętości skrzydeł poniżej 0,8 mm), który pasożytuje jaja omacnicy. O sposobach jego wykorzystania opowiedział dr Michał Pniak – dyrektor handlowy firmy BIOCONT Polska Sp. z o.o.

W ofercie firmy znajdują się dwa produkty do biologicznej ochrony roślin przed omacnicą: aplikowany agrolotniczo (przy użyciu wiatrakowca) preparat Tricholet oraz kartonowe zawieszki Trichocap.

Skuteczność drugiej z tych metod sprawdzono w gospodarstwie Skorupskiego. Wyniki są bardzo obiecujące – ilość uszkodzeń spowodowanych przez omacnicę została zredukowana o 82%. Jak mówił dr Pniak, kluczowy dla skuteczności ochrony jest termin introdukcji kruszynka (w doświadczeniu był to 21.06). Powinna mieć ona miejsca w momencie pojawienia się na plantacji pierwszych motyli omacnicy, czyli najczęściej w ostatniej dekadzie czerwca.

Zaletą zawieszek Tricap jest łatwość ich stosowania. Nie potrzeba żadnego specjalistycznego sprzętu. Wystarczy rozwiesić je na roślinach kukurydzy w liczbie 25 szt./ha. Według zapewnień firmy Biocont, czynność ta zajmuje jednej osobie ok. 15 min.

Zdjęcia:


Gospodarzem spotkania był Zbigniew Skorupski (pierwszy od lewej), którego gospodarstwo specjalizuje się w uprawie kukurydzy na ziarno.


W trakcie pokazów udało zebrać się 14 mieszańców kukurydzy wysianych na jednym z czterech bloków doświadczalnych.


 Wybór odpowiedniej odmiany jest jednym z czynników warunkujących plonowanie kukurydzy.


Dr Michał Pniak – dyrektor handlowy firmy BIOCONT Polska Sp. z o.o., przedstawił biologiczne metody ochrony plantacji przed omacnicą prosowianką.


Oferta odmianowa kukurydzy firmy Pioneer Hi-Bred liczy ponad 50 pozycji. Na poletkach demonstracyjnych w Wyszonowicach zobaczyć można było 14 z nich.


Charakterystyki poszczególnych mieszańców dokonał Ireneusz Czarny – szef polskiego oddziału Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH.


O korzyściach wynikających z nowoczesnych technologii rolnictwa precyzyjnego mówił Kamil Szymańczak – właściciel firmy KAM-ROL.

Duże zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziła możliwość śledzenia w trybie online wskazań urządzeń monitorujących plon zbierany przez kombajn.


Firma KAM-ROL zaprezentowała najnowszy w ofercie Ag Leader terminal InCommand 1200.