Bez Pługa / Przygotowanie gleby do siewu po okiem kamery

Kamera wspierająca przygotowanie gleby to rozwiązanie, za które firma Pöttinger otrzymała srebrny medal na targach Agritechnica 2017. Kamera umożliwia  właściwe, dopasowane do warunków glebowych przygotowanie do siewu i  umieszczenie nasion w łożu siewnym. 


Praca z kamerą pozwala na optymalnie przygotowanie gleby do siewu. Operator ma większy komfort pracy, ponieważ nie musi stale odwracać się w tył, aby kontrolować strukturę gleby i ręcznie dopasowywać obroty wirników i prędkość jazdy. 


Łoże siewne powinno zostać wystarczająco rozdrobnione. Jednak zbyt intensywne kruszenie gleby pociąga za sobą niepotrzebny wydatek energii, a ponadto zwiększa niebezpieczeństwo erozji. Problem ten rozwiązuje system sterowanego kamerą przygotowania łoża siewnego, opracowany przez firmę Pöttinger i nagrodzony Srebrną Nagrodą za Innowację. System ten mierzy strukturę powierzchni gleby za pomocą kamery stereo, zamontowanej między broną wirnikową a siewnikiem. Wyniki pomiarów sterują – za pośrednictwem systemu ISOBUS Class III – prędkością obrotową WOM-u i prędkością jazdy ciągnika. Efektem uprawy jest równomiernie i starannie rozdrobnione łoże siewne na całej szerokości roboczej. System pracuje niezależnie od warunków oświetlenia otoczenia - dzięki niezależnemu systemowi oświetlania możliwa jest również praca nocą. Możliwe jest też sporządzenie mapy struktury wierzchniej warstwy gleby, która może być pomocna podczas wykonywania kolejnych zabiegów na polu.


Oprac.: M. Powałka.