Bez Pługa / Pszenica w uprawie bezorkowej
Technologia uprawy pszenic o wysokim potencjale produkcyjnym stanowi poważne wyzwanie dla ich producentów. Od wielu lat mówi się o prowadzeniu łanu od zasiewu do żniw. Zagadnienia ochrony oraz nawożenia podstawowego są dość dobrze opanowane, uwzględnia się bowiem programy ochrony i przewidywaną wielkość plonu. Pewnym problemem jest jednak ustalenie wielkości ostatniej dawki nawożenia azotowego decydującego w głównej mierze o jakości plonu. 
Dobitnym przykładem takiego zjawiska był rok 2015, w którym plon pszenicy ozimej zapowiadał się na 6–7 t/ha, natomiast żniwa zaskoczyły wielu rolników, gdyż osiągnięty plon wyniósł ponad 9 t/ha. Niedoszacowanie wielkości plonu, a przez to zbyt niskie nawożenie azotem skutkowało poważnym ograniczeniem jakości plonu pszenic, które w wielu przypadkach zostały zakwalifikowane jako produkty paszowe. (...)


Nowe podejście – stara zasada
Wielkość plonu możemy dość dokładnie określić po wykłoszeniu się zbóż. Uwzględnia się wówczas obsadę pędów kłosonośnych na jednostce powierzchni, liczbę ziarniaków w kłosie oraz przeciętną masę tysiąca ziarniaków danej odmiany. Po wykłoszeniu pszenic dość trudno mówić o liczbie ziarniaków, można jednak łatwo policzyć pięterka w kłosie. Przy uwzględnieniu obsady kłosów wyliczamy liczbę pięterek na jednostce powierzchni, a stąd już tylko krok do określenia liczby ziarniaków. (...)

Próby polowe
W sezonie wegetacyjnym 2015/2016 w RSP Twardawa przeprowadzono serię badań nad wpływem sposobów uprawy roli na wielkość i strukturę plonowania pszenic ozimych oraz rzepaku. Badania dotyczyły głównie porównania efektów uprawy bezorkowej, stosowanej w różnych wariantach, do klasycznej uprawy orkowej, stosowanej w warunkach gleby ciężkiej. Jednym z analizowanych zagadnień była stabilność rozwoju pszenic w sezonie wegetacyjnym. Badania, które są szczególnie przydatne w podjętym temacie, zostały przeprowadzone po wykłoszeniu się pszenic i zweryfikowane podczas żniw. (...)

W technologii bezorkowej pszenica była uprawiana z wykorzystaniem ciężkiego kultywatora uprawowego TopDown, pracującego na głębokości 28 cm. Modyfikacją w testowanej technologii było zastosowanie dodatkowego docisku hydraulicznego wału. Wspomniany docisk spowodował głębszą konsolidację gleby i podsiąk z głębszych warstw, co skutkowało wytworzeniem przeciętnie o 5,4% więcej pędów kłosonośnych. (...) W RSP Twardawa przeprowadzono serię badań dotyczących wpływu sposobów uprawy roli na wielkość i strukturę plonowania pszenic ozimych. Na zdjęciu: testowana pszenica uprawiana w technologii bezorkowej. 

Więcej na temat badań przeprowadzonych w RSP Twardawa przeczytacie w magazynie "Bez Pługa" (artykuł: "Stabilny rozwój pszenic w uprawie bezorkowej", autorzy: T. Piskier, E. Deszcz; BP nr 4/2016).