Bez Pługa / Pulan - Puławska saletra amonowa 34N
Puławska saletra amonowa 34N
 
PULAN jest nawozem uniwersalnym, który ze względu na swój skład (17% azotu amonowego oraz 17% azotu azotanowego) sprawdza się w różnych warunkach glebowych, terminach stosowania, uprawach. Stosowany głównie w regionach umiarkowanych, cechujących się krótkim okresem wegetacji. Azotan amonu jest związkiem chemicznym azotu o najlepszym działaniu nawozowym.

Stosowanie
Nawóz do stosowania przedsiewnego i pogłównego, na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
 


PULAN jest szczególnie polecany w przypadku chłodnej wiosny oraz na plantacjach późno sianych, słabo rozkrzewionych, wymagających regeneracji po zimie. Forma saletrzana zawarta w nawozie pobudza rośliny do krzewienia, ułatwia pobranie azotu przez słabo rozwinięty system korzeniowy. Produkt ten z powodzeniem można polecać do wiosennego (II i III dawka azotu) nawożenia upraw.
 
Zalety:
  • Technologia granulacji, która zabezpiecza granulki przed zbryleniem, kruszeniem oraz ścieraniem, co pozwala na wysiew nawozów bez utrudniającego pracę pylenia.
  • Jednorodne granule umożliwiają równomierny wysiew w precyzyjnie dobranych dawkach.
  • Stabilna jakość nawozu wynikająca z 50 lat doświadczeń.
  • Dostępność produktu, doradztwo fachowe i szkolenia.
  • PULAN posiada znak jakości „Q”.
  • najpopularniejszy w Polsce jednoskładnikowy nawóz azotowy
  • najwyższa zawartość azotu w grupie nawozów saletrzano-amonowych
  • dwie efektywne formy azotu: natychmiast działająca azotanowa i powoli uwalniana, amonowa
  • zawiera dodatkowo magnez w postaci azotanu magnezu
 
Pulan należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego materiałów niebezpiecznych. Według przepisów RID/ADR produkt jest zaliczany do klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067. 
 
Informacja prasowa grupy Azoty