Bez Pługa / Razem łatwiej, czyli pokazy firmy Horsch i Claas
Popularne stwierdzenie doskonale oddaje ideę zorganizowania przez firmy Horsch i Claas wspólnego pokazu, który odbył się na początku czerwca w Niepruszewie pod Poznaniem. Celem tego wydarzenie było zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań w sterowaniu i obsłudze maszyn. Wspólnym mianownikiem stały się terminale S 10 i S 7, które przejęły funkcję nadrzędną nad elektroniką maszyn i ciągników.

Nowoczesne rolnictwo ma być precyzyjnie, niemal bezobsługowe (rola człowieka ograniczona jedynie do kontroli) oraz wydajne. Obserwując zestawy poruszające się po placu manewrowym, można było utwierdzić się w przekonaniu, że obie firmy są w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o ofertę innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. Prezentowane technologie, choć dziś jeszcze mało popularne, w ciągu najbliższych kilku lat staną się elementem osiągania zadowalającego poziomu rentowności produkcji w dużych gospodarstwach lub firmach świadczących usługi.

Najbardziej innowacyjnym zestawem prezentowanym przez firmy Horsch i Claas był Claas Axion 830, zagregowany z opryskiwaczem Horsch Leeb 5LT oraz skanerem Crop Sensor Isaria. Odczytywane przez sensory zabarwienie chlorofilu stanowiło podstawę wyliczenia algorytmu potrzebnego do aplikacji dawki nawozowej, którą można było przeprowadzić w dwóch wariantach. W wariancie wyrównującym – jak sam nazwa wskazuje – w celu wyrównania łanu zwiększa się dawkę na obszarach ze słabszymi pokrojowo roślinami, a zmniejsza w przypadku roślin będących w lepszej kondycji. Drugie rozwiązanie bazowało na jakości uzyskanego plonu poprzez zwiększanie dawki roślinom lepszym i jej zmniejszania dla roślin słabszych. Jeśli dodamy precyzyjne sterowanie zamykaniem i otwieraniem poszczególnych rozpylaczy wzdłuż linii referencyjnych (wykorzystanie możliwości funkcji Section Control), które stanowią podstawę toru jazdy, gwarantuje to wysoką precyzję.
Operator sterujący takim zestawem kontrolował przebieg pracy maszyn oraz zmieniał ich ustawienia za pomocą terminalu S 10. Prezentowane dane na ekranie dotykowym terminala dotyczyły m.in. dawki nawozu, obszaru pokrywanego cieczą czy parametrów oprysku.Kolejnym zestawem zaprezentowanym przez firmy Claas i Horsch był ciągnik Xerion 5000 współpracujący z sześciometrowym agregatem siewnym Horsch Focus. W przypadku tej pary mieliśmy do czynienia z pełną automatyzacją i robotyzacją siewu. Obecność operatora w kabinie ciągnika ograniczała się do kontroli i ewentualnej reakcji w nieprzewidzianych sytuacjach oraz wciśnięciu dwóch przycisków sterujących. Pierwszy z nich służy do zawracania, a drugi do aktywowania kolejnych czynności na uwrociach.

Axion 850 i Horsch Joker 8RT to maszyny, które poruszały się bez korzystania z systemu nawigacji. Celem ich prezentacji było pokazanie funkcji, jakimi dysponuje współpracujący z krótka broną talerzową Axion 850.

Ostatni z prezentowanych zestawów Claas Axion 830930 i siewnik punktowy Horsch Maestro 8.75 CC to przykład możliwości integracji, jakie stwarza ISOBUS obu maszyn. Wszystkie dostępne dane i wykorzystywane funkcje prezentowane były na ekranie terminalu S 10, w który wyposażony był ciągnik Axion. Dodatkowo system TONI (Telematic on Implement) pozwalał na identyfikację maszyny oraz na jej kontrolę w trakcie pracy czy diagnostykę podczas awarii.Wszystkim, którzy dziwią się, dlaczego prezentowane maszyny były na łące, jesteśmy winni słowo wyjaśnienia. Otóż w noc poprzedzającą pokaz, w okolicach Niepruszewa spadło prawie 40 mm deszczu i pierwotne pole demonstracyjne zamieniło się w jezioro.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Fabijański.