Bez Pługa / Rola słomy w nawożeniu gleby

Zastosowanie słomy w jako nawozu przynosi wiele korzyści. Słoma jest bowiem źródłem makro- i mikroelementów a ponadto podnosi zawartość próchnicy w glebie.

 
Warto stosować ją jako nawóz, gdyż pozwala to obniżyć koszty produkcji, co jest szczególnie istotne wobec rosnących cen nawozów mineralnych. Ponieważ jednak słoma rozkłada się powoli, wymaga ona stosowania odpowiednich zabiegów przyspieszających jej mineralizację i uwalnianie makro- i mikroelementów.

Zasobność w składniki
Wykorzystanie resztek pożniwnych w nawożeniu ma wiele zalet. Najważniejszą z nich jest przywrócenie do obiegu biologicznego znacznej puli składników mineralnych, która została usunięta z gleby wraz z plonem, oraz glebowej materii organicznej. Ilość mikro- i makroelementów zawartych w słomie zależy od gatunku rośliny. Najbardziej zasobna w składniki mineralne jest słoma kukurydziana, bogata w potas, fosfor, azot i wapń a także rzepakowa, bogata w fosfor i potas. Najmniej zasobna jest słoma żytnia, pszenżytnia i pszeniczna.

Mineralizacja i humifikacja
Dostarczona do gleby materia organiczna ulega przemianom na dwa sposoby: mineralizacji i humifikacji. Mineralizacja, której ulega większa część materii organicznej (ok. 90%) polega na rozkładzie materii organicznej na proste związki mineralne.

Wyrównanie bilansu materii
Niewątpliwą korzyścią nawożenia słomą jest także dostarczenie do gleby dużej ilości materii organicznej. Generalnie rzecz biorąc zabiegi uprawne powodują zubożenie gleby w materię organiczną na skutek nadmiernie szybkiej jej mineralizacji oraz wywożenia plonu. 

Przyspieszyć tempo mineralizacji
Aby przyspieszyć tempo mineralizacji słomy, w początkowym etapie jej rozkładu, należy spowodować wzbogacenie gleby w azot. Tradycyjnie do nawożenia gleby stosowano obornik. Odchody zwierząt są bogate w azot, a wymieszane ze słomą dają optymalny stosunek C/N (ok. 20). Na skutek uproszczenia hodowli, a także specjalizacji gospodarstw, obecnie nawóz ten stosowany jest jednak rzadziej. Aby poprawić stosunek C/N w słomie można zastosować nawóz naturalnie bogaty w azot – gnojowicę, lub też mineralne nawozy azotowe.

Więcej o korzyściach wynikających z pozostawienia słomy na polu przeczytacie w jesiennym numerze "Bez Pługa"Nawożenie jest jednym z najważniejszych zabiegów uprawowych. Zależy od niego wysokość i jakość plonu, a także urodzajność gleby i jej parametry fizyko-chemiczne. Słoma pozostawiona na polu stanowi ważne źródło mikroelementów i materii organicznej.