Bez Pługa / Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania
W dniach 28-29.03.2017 r. w  Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej odbędzie się II Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania". Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie.  W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Od wielu lat rolnictwo boryka się z wieloma problemami, z którymi staramy się walczyć. Niewątpliwie, ogromnym wyzwaniem jest zmieniający się klimat a wraz z nim warunki pogodowe. W ciągu ostatnich lat bardzo mocno zaniedbana została właściwa gospodarka wodna, która tak naprawdę kształtuje osiągane wyniki produkcyjne. W dalszym ciągu dąży się do osiągania maksymalnych korzyści wynikających z prowadzenia produkcji, a to wszystko dzięki wprowadzaniu nowoczesnych technologii czy też systemów stosowanych w produkcji rolnej.

Coraz częściej słyszy się o „Rolnictwie Precyzyjnym”, co to takiego?
Otóż jest to wspomaganie się w pracy mechatroniką, czyli urządzeniami wyposażonymi w elementy mechaniczne, elektroniczne itd., jak również systemy koordynujące prace prowadzone w gospodarstwie, od planowania upraw po ich zbiór(w przypadku produkcji roślinnej).
Wielkim wyzwaniem dla naukowców, badaczy, jak również rolników, staje się walka z chwastami, które w szybkim stopniu uodparniają się na herbicydy. A wymuszane to jest dodatkowo przez wycofywanie z rynku substancji aktywnych do produkcji środków ochrony roślin. Dzięki nowym odmianom roślin, bardziej odpornym, wyżej plonującym, dąży się do produkcji zdrowej żywności. Stosowanie nowych technologii, dzięki którym osiągnie się maksymalny zysk to główny cel współczesnego rolnictwa. Ważne aby prowadzenie gospodarstwa wiązało się z ochroną środowiska, w którym my wszyscy żyjemy.

Istnieje wiele problemowych zagadnień, które należałoby poruszyć, dlatego też powstała inicjatywa stworzenia wydarzenia w miejscu, w którym mogliby się spotkać naukowcy, przedsiębiorcy jak również rolnicy. Takim miejscem jest organizowana po raz drugi Konferencja Naukowa „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania”. Podczas pierwszej edycji wydarzenia, uczestnicy w postaci naukowców, przedsiębiorców, pracowników instytucji państwowych mogli podzielić się osiągnięciami, nad którymi pracują ale również nawiązać współpracę, dzięki której osiągane są wspólne cele. Rolnicy aktywnie uczestniczyli stawiając pytania nawiązujące do wystąpień prelegentów, uzyskując dzięki temu precyzyjne informacje. Wydarzenie tego typu ma na celu uświadomienie i pokazanie problemów jakie występują w szeroko pojętym rolnictwie. Uczestnicy poprzedniej Konferencji podkreślają, iż wiedza zdobyta podczas obrad konferencyjnych z pewnością zaowocuje i zapowiadają regularne uczestnictwo w kolejnych edycjach.
Organizatorzy umożliwiają zdobycie wiedzy poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami z dziedziny rolnictwa, przedstawicielami instytucji państwowych, ośrodków badawczych a także przedstawicielami największych gospodarstw w naszym kraju.


Tematyka jaka będzie poruszana podczas konferencji dotyczyć będzie zagadnień takich jak:
- produkcja roślinna,
- produkcja zwierzęca,
- agroekologia,
- agrofizyka,
- agromechatronika,
- agroenergetyka,
- inżynieria rolnicza,
- rolnictwo precyzyjne,
- przechowalnictwo oraz przetwórstwo płodów rolnych,
- perspektywy rozwoju rolnictwa.

Uczestnictwo w Konferencji poszerza horyzont postrzegania dzisiejszych przedsiębiorstw rolnych dlatego też zachęcamy wszystkich chętnych do udziału w II edycji wydarzenia. Informacje dotyczące rejestracji znajdują się na stronie:
 www.konferencja-rolnictwo.pl

 
mgr inż. Mateusz Kierdal

Patronat medialny nad konferencją objął m.in. magazyn "Bez Pługa".