Bez Pługa / Rośliny towarzyszące w rzepaku
Przez ostatnich kilka dni redakcja Bez Pługa odwiedziła kilku francuskich farmerów, pracujących w technologii bezorkowej. Jednym z nich był David Guy - inżynier agronomii a jednocześnie dyrektor SKY Agriculture. Na polach francuskiego rolnika mieliśmy okazję obejrzeć ciekawy sposób uprawy rzepaku, rosnącego z roślinami towarzyszącymi.
Jesienią - w pierwszym roku uprawy - farmer wysiewa rzepak w mieszance z roślinami towarzyszącymi: bobikiem, gorczycą i koniczyną białą. Każda z tych roślin odgrywa w mieszance określoną funkcję. Bobik i gorczyca ulepszają strukturę gleby poprzez swój system korzeniowy i ograniczają jesienny rozwój chwastów. Bobik ma silny korzeń palowy, który doskonale drenuje glebę poprawiając jej właściwości. Zdolny jest do pobierania składników pokarmowych z trudno dostępnych związków oraz z głębszych warstw gleby. Z kolei gryka ogranicza erozję gleby, uruchamia fosfor niedostępny dla innych roślin, poprawia napowietrzenie gleby i oczyszcza ją z chwastów.

Rzepak z roślinami towarzyszącymi (jesień, pierwszy rok uprawy). 


Dawid Guy, kierujący firmą SKY Agriculture, podczas prezentacji mieszanki na polu. 


Rzepak z roślinami towarzyszącymi (jesień, pierwszy rok uprawy). 

Mieszanka wysiewana jest w sierpniu razem z rzepakiem. Aż do późnej jesieni na polu można zaobserwować wspólny rozwój rzepaku i roślin towarzyszących. Zimą bobik i gorczyca obumierają w wyniku niskiej temperatury i tworzą na powierzchni gleby mulcz. Gorczyca w mieszance ma też ważną funkcję sanitarną, ogranicza m.in. występowanie chorób podstawy źdźbła u roślin zbożowych.

Wiosną obserwuje się dalszy rozwiój rzepaku i koniczyny. Koniczyna chroni glebę przed erozją, ogranicza utratę wilgotności i rozwój chwastów a dodatkowo dostarcza łatwo dostępny azot dla sianej jesienią rośliny następczej.

Po zbiorze rzepaku, na polu bujnie rozwija się koniczyna.Koniczyna biała (jesień, drugi rok uprawy).


Koniczyna biała (jesień, drugi rok uprawy).

Jesienią - w drugim roku uprawy - w rosnącą koniczynę wysiewana jest pszenica ozima w technologii siewu bezpośredniego, z wykorzystaniem siewnika Easy Drill. Wiosną - w kolejnym roku uprawy -  zabiegiem herbicydowym kończyna jest niszczona, a pszenica rośnie na polu aż do żniw. 


Siew bezpośredni pszenicy w rosnącą koniczynę.

Siew bezpośredni pszenicy w rosnącą koniczynę (jesień, drugi rok uprawy).

Siew bezpośredni pszenicy w rosnącą koniczynę (jesień, drugi rok uprawy).

Korzyści z uprawy rzepaku z roślinami towarzyszącymi:
-  lepsza wartość przedplonu,
- mniejsze wypłukanie składników pokarmowych,
- oszczędność azotu,
- szybkie przykrycie gleby,
- zmniejszenie erozji i parowania,
- lepsza sprawność roli,
- aktywacja życia mikrobiologicznego,
- zmniejszenie zagęszczenia roli.


Tekst i zdjęcia: M. Powałka