Bez Pługa / Siew bezpośredni z firmą SLY

Francuska firma SLY dostosowała stworzoną w Australii technologię siewu bezpośredniego do warunków europejskich. Przedstawiony na targach Agritechnica w Hanowerze siewnik BOSS, służący właśnie do siewu bezpośredniego, oferowany jest w wersjach o szerokości 3 i 9 m. Redlice tarczowe Undercut Disc są w znacznym stopniu pochylone, co ma zapewniać im łatwe zagłębianie się w glebę bez intensywnego jej zagęszczania, występującego w przypadku zwykłych redlic tarczowych. Dzięki temu nie jest utrudniany rozwój korzeni. Do utrzymywania głębokości roboczej służy boczne kółko podporowe, które jednocześnie zapobiega tworzeniu wałków ziemi. Uzupełnieniem redlic są również pochylone oczyszczacze rzędów, kółko dociskowe, które efektywnie zamyka rowek siewny. Docisk redlic każdego pojedynczego zespołu wysiewającego regulowany jest czujnikowo. Właściwe umieszczanie materiału siewnego w glebie odbywa się za pomocą elementu roboczego pod tarczą, który formuje rowek siewny. Redlice Undercut Disc mają umożliwiać siew bezpośredni nawet przy dużej ilości mulczu, i to zarówno w warunkach wilgotnych, jak i suchych. Rozstaw rzędów może wynosić od 16,7 do 25,0 cm. Opcjonalnie możliwe jest m.in. nawożenie pod korzeń. oprac. M. Powałka.