Bez Pługa / Sprzedaż ciągników i przyczep w styczniu 2018
Sprzedaż ciągników rolniczych w Polsce - według danych z CEPiK
Poniżej prezentujemy raport obrazujące dane dotyczące sprzedaży ciągników rolniczych na rynku polskim. Dane źródłowe pochodzą z bazy CEPiK i obejmują pojazdy zarejestrowane jako ciągniki rolnicze, bez ładowarek, quadów i pojazdów użytkowych. Każdorazowo jako ciągniki nowe rozumiemy pojazdy wyprodukowane w 2016, 2017 i 2018, które nie zostały wcześniej zarejestrowane poza granicami kraju. Poza tym ilekroć w raporcie pojawia się sformułowanie - sprzedaż ciągników rolniczych, należy rozumieć je jako ilość rejestracji ciągników według CEPiK.Rynek ciągników nowych
Po obfitującym w rekordowe ilości rejestracji ciągników nowych grudniu 2017 r., co jest przede wszystkim pochodną wprowadzenia od stycznia 2018 r. tzw. „Mother Regulation”, oczywistym było znaczne spowolnienie sprzedaży - mierzone ilością rejestracji - w styczniu br. W pierwszym miesiącu 2018 r. zarejestrowano zatem zaledwie 340 ciągników nowych, co oznacza spadek aż o 33,6% w porównaniu ze styczniem 2017 r. (512 sztuk). I o ile początek 2017 r. należał do marki Zetor, tak sprzedaż ciągników w styczniu 2018 r. stoi zdecydowanie pod znakiem dominacji marki New Holland - 73 sztuki (21,5% udziału w rynku), która w pokonanym polu pozostawiła marki Kubota (61 sztuk, 17,9%) i Zetor (43 sztuki, 12,6%). New Holland jest numerem jeden w najpopularniejszych przedziałach mocy - 70-100, 71-140 i 141-200 KM. W przypadku ciągników o niższej mocy dominuje Kubota, zaś jeśli chodzi o modele o mocy powyżej 200 KM - John Deere.

Sprzedaż przyczep rolniczych w Polsce - według danych z CEPiK
Poniżej prezentujemy raport obrazujące dane dotyczące sprzedaży przyczep rolniczych na rynku polskim. Podobnie jak to jest w przypadku ciągników rolniczych dane pochodzą z bazy CEPiK i obejmują pojazdy zarejestrowane jako przyczepy ciężkie rolnicze, bez rejestrowanych również jako tego typu pojazdy lekkich przyczep samochodowych, przyczep leśnych czy wozów asenizacyjnych (w przedstawionych zestawieniach znajdują się jednak również podstawowe informacje dotyczące tej ostatniej grupy maszyn). Każdorazowo jako przyczepy nowe rozumiemy pojazdy wyprodukowane w 2016, 2017 i 2018, które nie zostały wcześniej zarejestrowane poza granicami kraju. Poza tym ilekroć w raporcie pojawia się sformułowanie - sprzedaż przyczep rolniczych, należy rozumieć je jako ilość rejestracji przyczep według CEPiK.Rynek przyczep nowych
Po dramatycznym spadku sprzedaży przyczep rolniczych w 2016 r. rynek z miesiąca na miesiąc „rośnie w siłę”. Po blisko 58-procentowym wzroście w 2017 r., również styczeń 2018 r. stał pod znakiem wzrostu sprzedaży. W pierwszym miesiącu br. zarejestrowano 313 przyczep nowych, co oznacza wzrost o 64,7% w porównaniu ze styczniem 2017 r. (190 sztuk). Jeśli chodzi o najbardziej topowe marki, to niekwestionowanym hegemonem na rynku przyczep rolniczych od dawien dawna jest firma Pronar. W styczniu 2018 r. na rynku polskim zarejestrowano 153 przyczepy tej marki, co stanowi aż 48,9% całego rynku przyczep rolniczych. Pozostałe miejsca na podium zajęły marki: Metal-Fach (48 sztuk, 15,3%) i Metaltech (25 sztuk, 8%). Pronar jest numerem jeden we wszystkich kategoriach ładowności, poza tą najcięższą - powyżej 17 t, gdzie miano lidera zyskała marka Zasław.Źródło: PIGMiUR