Bez Pługa / Stałe zliczanie nasion z SeedEye
SeedEye to optyczny czujnik przepływu ziarna montowany na przewodach nasiennych siewników Rapid i Spirit firmy Väderstad w celu bieżącej, bardzo precyzyjnej kontroli dawki wysiewu. Rozwiązanie zaproponowane przez szwedzkiego producenta, oparte na zestawie czujników optycznych połączonych z komputerem sterującym, pozwala w prosty sposób zapanować nad układem dozowania nasion.

System SeedEye w znacznym stopniu upraszcza obsługę siewnika, i to już na etapie przygotowania do pracy. Pozwala ustawić dokładną dawkę nasion bezpośrednio z panelu sterującego, z pominięciem uciążliwej i czasochłonnej próby kręconej. W trakcie siewu operator ma pełną kontrolę nad maszyną za pośrednictwem iPada. Jeżeli dawka wysiewu w którejś z redlic odchyli się od założonej wartości, usłyszy on sygnał dźwiękowy, a odpowiednia redlica zostanie zaznaczona na czerwono na ekranie. Po napełnieniu zbiornika nasiennego ziarnem innego gatunku, nie jest konieczne ręczne korygowanie ustawień. System robi to automatycznie na podstawie dawki wysiewu zadanej przez operatora. W praktyce nowe rozwiązanie zapewnia wyższą niezawodność wysiewu i komfort pracy, a także pozwala zaoszczędzić sporo cennego czasu.

Czujniki SeedEye montuje się na wszystkich przewodach nasiennych. Są one wyposażone w 6 fototranzystorów, które emitują światło podczerwone. Nasiona przedostające się przez czujniki przerywają wiązkę światła, co jest rejestrowane przez sensor i zliczane, Łączna liczba nasion jest obliczana z wysoką precyzją: około 99% w przypadku rzepaku i 98–99% w przypadku zbóż przy przepustowości na poziomie 250 nasion na sekundę. System automatycznie dopasowuje dokładność pracy i uwzględnia kurz oraz inne zanieczyszczenia. które mogą przedostać się przez czujniki.

Zadana przez operatora dawka nasion na m2 jest ustalana na podstawie radarowego czujnika prędkości. Radar zamontowany na dyszlu siewnika mierzy prędkość roboczą i na jej podstawie elektrycznie napędzany aparat wysiewający na bieżąco dostosowuje wydatek nasion. W razie potrzeby, np. przy zmieniających się warunkach glebowych, operator może w prosty sposób za pośrednictwem iPada zmienić dawkę wysiewu (np. o 10%). Wówczas aparat wysiewający odpowiednio zwiększy bądź zmniejszy ilość wysiewanych nasion, z uwzględnieniem prędkości roboczej, a aktualna wartość zostanie wyświetlona na ekranie. System działa zarówno z wykorzystaniem magistrali ISOBUS, jak i bez niej. System SeedEye został opracowany do siewników Spirit R 300-400S, Rapid A400-800S oraz Rapid A 600-800C. Będzie dostępny od jesieni 2016 roku.