Bez Pługa / STOP dla nielegalnych środków ochrony roślin
Kilka dni temu w Warszawie odbyła się konferencja prasowa firmy DuPont. Przedstawiciele firmy przedstawili działania DuPont mające na celu przeciwdziałanie obrotem nielegalnymi środkami ochrony roślin.
 
Na konferencji prasowej poinformowano, że w marcu 2016 roku wystartowała nowa kampania edukacyjna DuPont Poland „STOP dla nielegalnych środków ochrony roślin”. Celem kampanii jest powstrzymanie obrotu podrobionymi środkami ochrony roślin oraz poinformowanie producentów z branży rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej o negatywnych skutkach działania nielegalnych ś. o. r. Pamiętajmy, że niewłaściwie dobrane substancje toksyczne w podrobionych preparatach mogą zniszczyć plon roślin uprawnych i doprowadzić do ogromnych strat finansowych gospodarstw.
Szacuje się, że rynek nielegalnych środków ochrony roślin w Unii Europejskiej stanowi 10 proc. jego wartości. W krajach członkowskich graniczących z krajami trzecimi (jak Polska) liczba ta może być jednak znacznie wyższa. Podrobione środki ochrony roślin przedostają się na rynek polski przez przemyt graniczny oraz w wyniku nadużyć związanych z handlem równoległym. Następnie są oferowane w sklepach, Intrenecie oraz bezpośrednio do gospodarstw rolnych.
W latach 2010–2015 w wyniku działań PIORiN wycofano z obrotu blisko 150 tysięcy litrów/ kg pestycydów, z czego prawie 5 tysięcy l/ kg stanowiły podróbki. W 2014 roku zatrzymano transport 21 ton nielegalnych środków ochrony roślin z Chin, a w maju 2015 roku 450 kg środków ochrony roślin przemycanych w bagażu podręcznym.
Warto pamiętać, że sprzedaż podróbek i korzystanie z nich to łamanie prawa. Handel nielegalnymi ś. o. r. i korzystanie ze szkodliwych substancji, które są groźne dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzkiego to przestępstwo, za które grozi kara więzienia nawet do 8 lat. Poza tym działanie nieznanego składu chemicznego w podrobionych środkach ochrony roślin jest nieprzewidywalne i niesie za sobą zazwyczaj ryzyko ogromnych strat finansowych dla rolników, sadowników i ogrodników.
W ramach kampanii DuPont Poland zrealizuje wiele działań, które mają ułatwić odbiorcom identyfikację oryginalnych produktów. Firma wprowadziła nowe, trudniejsze do podrobienia zabezpieczenia, w tym wzmocniony trójwymiarowy hologram IZON®. Poza tym oryginalne produkty DuPont zawsze mają etykietę w języku polskim.
Firma DuPont uruchomiła stronę internetową, gdzie będzie na bieżąco umieszczać informacje o zagrożeniach wynikających ze stosowania nielegalnych środków ochrony roślin. Firma będzie tam publikowała m.in. dane na temat negatywnych skutków stosowania podrabianych środków ochrony roślin na plantacjach oraz straty w zyskach producentów rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, wynikające z używania podróbek.