Bez Pługa / Stypendium HORSCHA dla finalisty 40. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
W ubiegłą sobotę, tj. 4. czerwca 2016 r. odbyło się zakończenie 40. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności rolniczych organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Fundacja Horsch przyznała stypendium jednemu z uczestników Olimpiady. Stypendysta musiał spełniać między innymi następujące warunki: być finalistą 40. Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w jednym z dwóch bloków tematycznych: „produkcja roślinna” lub „mechanizacja rolnictwa” oraz rozpocząć studia wyższe rolnicze w październiku 2016 roku na tym lub podobnym kierunku. Decydującym warunkiem była znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikacyjnym.
Fundacja Horsch podkreśliła w Umowie zawartej ze Stypendystą, że jest zainteresowana osobistym kontaktem z nim w celu udzielania mu fachowej pomocy, jak również umożliwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych, np. poprzez odbycie praktyk w siedzibie firmy HORSCH.
Stypendium Horscha otrzymał Adam Płachta z Zespołu Szkół Rolniczych im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolbórzu, który zajął ósme miejsce na poziomie ogólnopolskim w olimpiadzie w dziedzinie: „Mechanizacja Rolnictwa”. Adam Płachta nie tylko modernizuje maszyny w gospodarstwie swojego ojca, ale także pomaga sąsiadowi rozwiązywać różne mechaniczne problemy. Jak sam mówi o sobie: „Maszyny rolnicze są moją pasją”. Adam uczył się języka niemieckiego nie tylko w szkole. W trakcie trzymiesięcznej praktyki w gospodarstwie w Dingwoeden w Niemczech szlifował język niemiecki zarówno w wydaniu potocznym, jak i specjalistyczne słownictwo branżowe.
W październiku 2016 Adam Płachta rozpocznie studia na SGGW w Warszawie na kierunku: Inżyniera Systemów Biotechnicznych.
Stypendium zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez uczniów i pozostałych Gości obecnych na zakończeniu olimpiady. Po uroczystości uczniowie stawiali pytania o to, czy w przyszłym roku również zostanie wręczone stypendium Horscha. Na to pytanie udzielono odpowiedzi w iście dyplomatycznym stylu: „Zobaczymy!”