Bez Pługa / Susza niepokoi rolników
Panująca w Polską susza bardzo niepokoi rolników. Jednak jak przypomina ministerstwo rolnictwa, producenci rolni poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych mogą ubiegać się o wsparcie od państwa.

Rolnicy mogą liczyć m.in. na kredyty preferencyjne, pomoc w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, odroczenia, rozłożenia na raty czy umorzenia raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, ulg w opłatach czynszu czy ulg w podatku rolnym. Specjalne komisje już rozpoczęły szacowanie strat.

Szczegółowe informacje dotyczące form pomocy dla rolników  poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, i obszarach zagrożonych suszą rolniczą, znajdą Państwo na stronie MRiRW.