Bez Pługa / Światowy Dzień Gleby
Od kilku lat, 5. grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Gleby. Święto to zostało ustanowiony przez Międzynarodową Unię Towarzystw Gleboznawczych (ang. International Union of Soil Sciences, IUSS) w 2002 i od tego czasu było obchodzone przez środowisko osób związanych z naukami o glebie. Od 2012 obchody Światowego Dnia Gleby organizowane są przez FAO (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations) i Globalne Partnerstwo dla Gleb (ang. Global Soil Partnership, GSP).Święto ma na celu uczczenie roli gleby jako kluczowego komponentu środowiska przyrodniczego i niezbędnego czynnika warunkującego przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Obchody i wydarzenia mające na celu zwiększanie świadomości społecznej o roli gleby w środowisku i życiu człowieka organizowane są w ponad 50 krajach, w tym także w Polsce.
Wszystkie osoby zainteresowane obchodami Światowego Dnia Gleby odsyłamy do strony internetowej FAO: http://www.fao.org/globalsoilpartnership/world-soil-day/en/.


Z okazji Światowego Dnia Gleby życzymy, aby Wasza gleba miała odpowiednią strukturę i wysoką zawartość próchnicy, żeby tętniła życiem i była pełna dżdżownic, żeby była zdrowa i urodzajna, a plony rosły na niej bujnie i - co ważne - żeby jej uprawa nie sprawiała żadnych problemów i przynosiła satysfakcjonujące dochody.