Bez Pługa / SY Talisman - lider kukurydzy na ziarno
SY Talisman to odmiana numer 1 w doświadczeniach COBORU 2016 - uzyskała plon 135,5 dt/ha, co stanowi 111% wzorca w grupie. Na przestrzeni dwóch ostatnich, ekstremalnie różnych lat jest to lider plonu ziarna w grupie wczesnej w Polsce, Niemczech i Austrii. Wyróżnia się stabilnym plonowaniem, również w trudnych warunkach. Dobrze znosi zimną wiosnę. Polecana jest na wczesne siewy. SY Talisman ta odmiana, która nigdy nie zawodzi.


 

Cechy odmiany:
Typ: 
mieszaniec pojedynczy
Kierunek użytkowania: ziarno

  • lider plonu ziarna w grupie wczesnej - numer 1 w Niemczech, Austrii i Polsce
  • według punktacji BSA odmiana uzyskała najwyższą ocenę plonowania: 9 punktów (BSA: Bundessortenamt - niemiecka jednostka rejestracyjna, odpowienik COBORU)
  • stabilne plonowanie na przestrzeni lat również w warunkach stresu
  • polecana na wczesne siewy
  • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną

Charakterystyka kolby:

Wyniki COBORU
Oprac.: M.P. na podstawie mat. Syngenta.