Bez Pługa / System SCDI do wspomagania szacowania szkód w uprawach
SCDI (Smart Crop Damage Identification) to w pełni automatyczny system rozpoznawania i oceniania uszkodzeń w uprawach polowych wyrządzonych przez dzikie zwierzęta lub zjawiska atmosferyczne, opracowany przez Agrocom Polska Jerzy Koronczok. Rozwiązanie to zostało nagrodzone srebrnym medalem podczas międzynarodowych targów Agritechnica w Hanowerze.Na uwagę zasługuje fakt, że jest to pierwszy medal przyznany za innowacyjne rozwiązanie dla polskiej firmy. System analizuje uszkodzenia powodowane przez zwierzęta lub wynikające z niesprzyjających warunków pogodowych, np. gradobicia czy huraganu. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu modeli przestrzennych do szacowania szkód. Dzięki metodom teledetekcji SCDI wspiera prace związane z pomiarami fizycznymi i fizjologicznymi cech roślin podczas wegetacji. W wersji 2D system dopasowany jest do szacowania uszkodzeń roślin niższych we wczesnych fazach rozwojowych, z kolei w wersji 3D do oceniania roślin wysokich, pod koniec wegetacji.Dotychczasowe metody szacowania szkód w uprawach są trudne, pracochłonne, a czasem nieobiektywne i niereprezentacyjne. W polskim prawie istnieje przepis stwierdzający, że za szkody spowodowane przez dziką zwierzynę odpowiadają koła łowieckie. W celu uzyskania odszkodowań trzeba przejść przez proces sądowy, a żeby go wygrać, trzeba mieć dobre dowody. Wykorzystanie w omawianym systemie dronów daje możliwość dokładnego oszacowania wyrządzonych szkód poprzez tworzenie map przygotowywanych z dokładnością do 0,5 m2. Działanie systemu SCDI bazuje na oprogramowaniu, które jest w stanie zmierzyć wysokość roślin. W pierwszym etapie analizy obrazu mierzony jest skan lidarowy z satelity z danego obszaru. Skan jest modelem przestrzeni ziemi, bez żadnych roślin, widać na nim tylko model terenu.Następnym krokiem jest wczytanie modelu do oprogramowania. Następnie przeprowadzany jest przelot dronem nad polem uprawnym, który wykonuje tysiące zdjęć uprawy. Fotografie łączone są w specjalnym, niezależnym oprogramowaniu w jedną wielką mapę danego terenu, która jest modelem przestrzennym prezentującym uprawiane rośliny. Mapa wczytywana jest do oprogramowania, a po nałożeniu się modeli na siebie względem tych samych punktów odniesienia, układu współrzędnych, oprogramowanie mierzy różnice wysokości miedzy terenem a rośliną. System zaznacza na czerwono obszary, które są zniszczone przez zwierzynę, na zielono natomiast obszary nieuszkodzone, z roślinami, które mają odpowiednią wysokość. Tak wygenerowany dokument, który jest mapą z konkretnie wyliczonymi wartościami, rolnik może przedstawiać jako dokumentację szkody. Mapę można przekazać rzeczoznawcy, który jest w stanie sprawdzić, czy miejsca zaznaczone na czerwono są faktycznie szkodami w uprawie.System SCDI umożliwia zatem sprawne zebranie danych z pola i ich cyfrową analizę. Do nalotu wykorzystywane są drony polskiej firmy. Konstrukcje te mogą latać do 2 godzin w bardzo ciężkich warunkach z ładunkiem do 1,5 kg. Co ważne, rejestracja z powietrza za pomocą dronu nie jest uciążliwa, ponieważ nie wstrzymuje i nie ogranicza możliwości prowadzenia prac polowych. 

Oprac.: M. Powałka