Bez Pługa / Tandem-Flex: siew w żywą roślinność okrywową
Pokaz polowy pierwszego w Polsce siewnika Tandem-Flex do siewu bezpośredniego. Prezentacja odbyła się 18.05.2016 r. na terenie Majątku Rogalin podczas warsztatów dla rolników organizowanych przez "Bez Pługa. Magazyn technologii bezorkowych" oraz "Majątek Rogalin" Sp. z o.o.
 


W technologii siewu w mulcz nasiona umieszcza się w warstwie mulczu organicznego przy pomocy specjalistycznych siewników. 
Pokrycie pola roślinnością przed wysiewem rośliny uprawowej, zwiększa aktywność biologiczną gleby a jednocześnie ogranicza rozsiewanie się chwastów. Przykładem siewnika wysiewającego nasiona w żywą roślinność okrywową jest Tandem-Flex. Mieliśmy możliwość przyjrzeć się jego pracy podczas organizowanych w Rogalinie warsztatów dla rolników.


https://www.youtube.com/watch?v=GUpaUG7mPdc