Bez Pługa / Targi SIMA 2017 w Paryżu
Kolejna edycja targów techniki rolniczej SIMA odbędzie się w dniach 26.02.–02.03.2017 r. w Paryżu. Zarezerwowanych jest już 98% powierzchni wystawienniczych a organizatorzy oczekują przybycia ponad miliona gości. SIMA proponuje wystawcom i odwiedzającym 2 ważne wydarzenia.
 
Konferencja AXEMA – EurAgEng – sobota, 25.02. 2017
Z myślą o nawiązaniu bliższych kontaktów między producentami maszyn rolniczych oraz przedstawicielami świata nauki i badań AXEMA / Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Rolniczego / organizuje podczas Targów pierwsze spotkanie w ramach cyklu corocznych konferencji we współpracy ze EurAgEng / Europejskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej/. Tematem jego będzie „Intensywne Rolnictwo Ekologiczne: wyjątkowa okazja dla innowacji w sprzęcie i systemach”. Cel: zainteresować szkoły i laboratoria problematyką naukową i techniczną sprzętu rolniczego, umożliwić tworzenie oferty usług oraz zainteresować studentów instytutami badawczymi.
 
Dzień Dilerów na SIM-ie – poniedziałek, 27.02.2017
Poranna część spotkania będzie miała formę kolokwium nt. „Być dilerem za 10 lat” z obecnością koncesjonariuszy niemieckich, amerykańskich, duńskich, francuskich, włoskich i polskich, którzy poruszą aktualne wyzwania ich profesji wobec ewolucji NTIC /Nowe Technologie w Informacji i Komunikacji/ oraz przedstawią swoje koncepcje i doświadczenie. Po południu zaś odbędą się spotkania typu BtoB między wystawcami a dilerami. Wydarzenie to jest organizowane we współpracy z SEDIMA /Francuska Federacja Usługodawców i Dystrybutorów Maszyn Rolniczych/ oraz CLIMMAR.
 
Przybywa wystawców spoza Francji
Targi notują wzrost liczby wystawców spoza Francji. W tym kontekście wypada wspomnieć o nowych wystawcach SIM-y zwłaszcza z Korei, Chin i Indii, ale także o firmach z Turcji i Stanów Zjednoczonych.
 
Zmiany w sektorach
Organizatorzy zanotowali pod koniec października większą powierzchnię sprzedanych stoisk niż w analogicznym okresie 2 lata temu. Aby więc sprostać temu zadaniu SIMA zajmie hale od 2 do 7 Parku Ekspozycyjnego Paris-Nord Villepinte. W hali 2 zlokalizowana będzie arena sektora SIMAGENA oraz część sprzętu do hodowli i dojenia, który zaprezentowany zostanie także w hali 3. Na Targach obecni będą światowi liderzy w swych dziedzinach;  warto też dodać, że niektóre podsektory notują wyraźne wzrosty. Zwłaszcza chodzi tu o sektor Nowych Technologii i Elektroniki Pokładowej usytuowany w hali 4, którego oferta wyraźnie się poszerza w stosunku do poprzedniej edycji SIM-y. Dzięki zaś stworzeniu sektora start-up-ów /village des start-up/ ok. 15 start-up-ów wystawi się po raz pierwszy.
 
#FINDSIMABOX
Po raz pierwszy SIMA organizuje „poszukiwanie skarbu” w wymiarze międzynarodowym. Chodzi o to, że 10 oznakowań SIM-y zostało ukryte w 10 krajach. 4 z nich zostały niedawno odkryte w Algierii, Argentynie, Kanadzie i Tajlandii dzięki wskazówkom zamieszczanym regularnie w mediach społecznościowych. Kolejnych 6 pozostaje do odnalezienia w Anglii, Chinach, Francji, we Włoszech i w Rosji. Nagrodą będzie ufundowanie wizyty na Targach.
 
SIMA 2017 – Targi dla wszystkich rodzajów rolnictwa
Edycja SIM-y 2017 będzie ukierunkowana bardziej niż kiedykolwiek na rozwiązania konkretne, zdolne do zaspokojenia aktualnych potrzeb rolników w wymiarze globalnym.
Celem organizatorów Targów jest przyczynić się do rozwoju rolnictwa wydajnego i zrównoważonego poprzez zaprezentowanie wyczerpującej oferty bez względu na wielkość gospodarstw oraz typ upraw – w tym upraw tropikalnych i specjalistycznych.
 
AFRYKA – Kontynent nowych szans i możliwości
W ostatnich latach na kontynencie afrykańskim obserwowany jest rozwój sektora rolnego i mechanizacji. Aby zaspokoić potrzeby żywieniowe wiele krajów afrykańskich poszukuje dobrej jakości maszyn i sprzętu rolniczego. Warto dodać, iż SIMA notuje systematyczny wzrost liczby odwiedzających z Afryki: +11% z 37 krajów – dane z 2 ostatnich edycji Targów. Wśród gości z Afryki są zarówno przedstawiciele różnych instytucji i administracji, farmerzy jak i hodowcy. Wychodząc naprzeciw wzrostowej tendencji tego regionu, organizatorzy prowadzą kampanie promocyjne targów w 13 krajach Afryki.
 
Produkować więcej i lepiej – zoom na Szczyt Afrykański
Najbliższa edycja SIM-y zaproponuje szereg wydarzeń korespondujących z globalnym hasłem „produkować więcej i lepiej” w kontekście Szczytu Afrykańskiego. Szczyt ten nawiązuje do porozumień zawartych w roku 2015 między CEMA /Europejski Komitet Maszyn i Sprzętu Rolniczego/ a FAO w celu promocji zrównoważonej mechanizacji w rolnictwie krajów rozwijających się. Podczas dwóch spotkań zgromadzi on profesjonalistów z sektora rolnego, wystawców oraz oficjeli afrykańskich:
- w niedzielę 26 lutego podczas inauguracji Targów – w obecności ministrów i ambasadorów wielu krajów afrykańskich,
- we wtorek 28.02. w ramach kolokwium o tematyce „Mechanizacja w rolnictwie afrykańskim: jaka strategia umożliwi wejście na ten rynek ?”.
 
SIMA w statystycznej pigułce :
1 740 wystawców z 40 krajów
238 848 wejść odwiedzających ze 142 krajów świata
300 delegacji i grup międzynarodowych
92 % ankietowanych gości Targów deklaruje satysfakcję