Bez Pługa / Technologia siewu punktowego z siewnikiem Express KR
Optymalizacja produkcji rolnej staje się coraz ważniejsza, dlatego istotne stają się również nowe metody siewu. W odpowiedzi na te wyzwania powstał system pojedynkowania nasion pszenicy, jęczmienia i rzepaku opracowany przez firmę Horsch dla wszechstronnego siewnika Express 3 KR.

Pojedynkowanie nasion jest idealnym narzędziem podnoszącym wydajność materiału siewnego, który dzięki zoptymalizowaniu warunków w trakcie wysiewu może wykorzystać cały swój potencjał plonowania. O ile w siewie standardowym występują miejsca siewu podwójnego i potrójnego, co sprawia, że w czasie rozwoju rośliny konkurują o wodę i światło, o tyle dokładne punktowe umieszczanie materiału siewnego eliminuje ten problem i zabezpiecza jednorodny i silny wzrost korzeni. W dalszej fazie rozwoju roślina wysiana metodą punktową może tworzyć jeszcze bardziej wydajne i jednorodne odrośla korzeni. Jeśli chodzi o zarządzanie gospodarstwem, stosowanie tej metody jest tożsame z lepszym wykorzystaniem nasion i zasobów rolnych oraz stabilniejszymi zbiorami dzięki jednorodnemu dojrzewaniu roślin.
Aby podnieść dokładność systemu pojedynkowania, na nowo ukształtowano element siewny TurboDisc. Oprócz koła prowadzącego na głębokości redlica ta posiada również rurę siewną, która transportuje materiał siewny do redlicy i odpowiednio przyporządkowanej bruzdy. Element siewny kończy rolka dociskowa typu V, która zapewnia szybkie wschody roślin. Ten system siewny umożliwia osiągnięcie najwyższej jakości siewu zbóż i rzepaku przy prędkości do 12 km/h.


Horsch skonstruował system pojedynkowania materiału siewnego dla pszenicy, jęczmienia i rzepaku dla wielofunkcyjnej kombinacji siewnej Express 3 KR.

Źródło: Horsch.