Bez Pługa / Tiosild Top 370 FS – pewna i dłuższa ochrona

Zaprawianie nasion jest istotnym elementem prawidłowej ochrony roślin i skutecznym sposobem zwalczania patogenów przenoszonych przez nasiona oraz zagrażających roślinom w najwcześniejszych stadiach ich rozwoju.

 

Według aktualnych danych, w Polsce zarejestrowanych jest aż 76 zapraw nasiennych do ochrony zbóż, jednak tylko nieliczne z nich przeznaczone są do zwalczania kompleksu najgroźniejszych dla tych upraw patogenów. Z analizy ich składu wynika, że w większości zapraw znajdują się te same, popularne substancje czynne: tebukonazol, fludioksonil, tritikonazol, difenokonazol, protiokonazol, prochloraz w kompleksie z miedzią − w różnych kombinacjach. Tiosild Top 370 FS to unikalna zaprawa, chroniąca pszenicę ozimą przed kompleksem najczęściej występujących i najgroźniejszych chorób występujących w okresie wczesnych faz rozwoju zbóż, takich jak zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca czy śnieć gładka. Zawiera nowe, nie występujące w innych tego typu środkach substancje czynne:  tiofanat metylowy (350 g/l) oraz tetrakonazol (20 g/l), których działanie wzajemnie się uzupełnia. Zarówno maksymalna, jak i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 100 ml środka na 100 kg ziarna z dodatkiem 500 ml wody.
Zaprawę nasienną Tiosild Top 370 FS można stosować łącznie z nawozami donasiennymi Teprosyn Mn i Teprosyn Cereale. Jeden zabieg zapewnia zarówno skuteczną ochronę fungicydową, jak i optymalne nawożenie pszenicy ozimej. Stosowanie zaprawy nasiennej Tiosild Top 370 FS z nawozami Teprosyn wpływa na lepszy rozwój systemu korzeniowego, zwiększenie pobierania i wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny, lepszą kondycję ozimin i lepsze ich przygotowanie do zimy. Teprosyn Cereale stosuje się w dawce 2−3 l/tonę (200−300 ml/100 kg) ziarna zbóż, z kolei Teprosyn Mn 3 l/tonę ziarna. W przypadku łącznego stosowania z zaprawą nasienną Tiosild Top 370 FS, należy pamiętać o zmniejszeniu ilości wody w zabiegu o dawkę nawozu.
 
Uwaga: Tiosild Top 370 FS to środek, do niedawna znany pod nazwą Biosild Top 370 FS