Bez Pługa / Tradycyjnie „Dobre Żniwa”
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno z Grzybowa 3 i 4 marca już po raz czternasty zorganizowało seminarium pod nazwą „Dobre Żniwa – współpraca w rolnictwie ekologicznym”. Jak zwykle dopisała frekwencja, przybyło ponad 160 gości nie tylko z Polski, ale także z innych krajów Europy. Wśród uczestników seminarium byli ekologiczni rolnicy praktycy, doradcy rolnictwa ekologicznego, studenci oraz reprezentanci różnych profesji bazujących na funkcjonowaniu w zgodzie z naturą. Gospodarze spotkania, państwo Stratenwerth, postarali się również o znakomitych prelegentów, którzy swoja wiedzą i doświadczeniem podzielili się z uczestnikami spotkania.

Jako jedni z pierwszych o swojej pracy, pasji i sposobie na życie opowiedzieli państwo Katarzyna i Grzegorz Łaski, właściciele Koziej Farmy Złotna koła Morąga. Od kilku lat z powodzeniem prowadzą gospodarstwo ekologiczne oraz hodowle kóz mlecznych, których mleko jest przerabiane we własnej serowarni. Gospodarstwo otwarte jest także na turystów, którzy chcą odpocząć z dala od wielkomiejskiego zgiełku na łonie przyrody.


Studenci Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie.

Kolejnym prelegentem był pochodzący z Niemiec Werner Vogt Kaute, specjalizujący się w badaniach nad hodowlą, uprawą oraz wykorzystaniem roślin strączkowych w żywieniu ludzi i zwierząt. Ciekawy wykład wzbudził wiele pozytywnych emocji i dyskusji. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat soczewicy – rośliny w Polsce zapomnianej, niedocenianej, a wartej uwagi. Ze względu na niewielkie wymagania glebowe oraz możliwość uprawy w naszych warunkach klimatycznych może być ona alternatywą dla importowanej i genetycznie modyfikowanej soi.

Podczas seminarium „Dobre Żniwa” poruszane były także zagadnienia o charakterze globalnym, mówiono m.in. o zmianach klimatycznych. Temat przybliżyła Anita Idel podczas swojego wykładu o użytkach zielonych, które z dawien dawna były podstawą wyżywienia zwierząt hodowanych w gospodarstwach, a obecnie mają problem z ubogim składem botanicznym, przez co są mniej żywotne i ubogie w składniki odżywcze (makro- i mikroelementy, witaminy). Najważniejsze jednak jest to, że obok lasów trwałe użytki zielone są odbiorcą dwutlenku węgla z atmosfery. Dzięki procesowi fotosyntezy węgiel zawarty w CO2 staje się węglem wchodzącym w skład materii organicznej.

Anita Idel z Niemiec (Mediation & Project Management Agrobiodiversity) opowiadała o wpływie pastwisk na żyzność gleby, bioróżnorodność i klimat.

Nie sposób wymienić wszystkie tematy oraz prelegentów. Jedno jest natomiast pewne: warto przyjechać do Grzybowa na kolejne „Dobre Żniwa”, by zdobyć wiedzę z zakresu rolnictwa ekologicznego.
    
Gerard Miles, rolnik ekologiczny z Caerhys w Wielkiej Brytanii, zrzeszony w ruchu La Via Campesina.
    
Przez cały czas trwania seminarium można było wymieniać się nasionami, roślin gatunków i odmian, których wiele zostało przez nas zapomnianych, a szkoda, bo to element naszej rolniczej tradycji… Tradycji, która raz po raz uzmysławia nam, że nie wszystko co stare, musi być gorsze.

Wymiana nasion - pszenica odmiany Emma z gospodarstwa ekologicznego Caerhys z Wielkiej Brytanii.
Tekst: Tomasz Fabijański; zdjęcia: Anna Sarzalska.