Bez Pługa / TRUESOIL MULTISCAN - precyzyjny monitoring gleby
Firma  Agrotechnology Piotr Mazur wprowadziłą do oferty nową, unikalną i innowacyjną usługę pozyskiwania precyzyjnych i wartościowych informacji o glebie do celów rolnictwa precyzyjnego.

Nowa usługa, „TRUESOIL MULTISCAN” stanowi uzupełninie rodziny produktów TRUESOIL- zaawansowanych usług związanych z monitoringiem gleby i roślin:
  • TRUESOIL SMART – predykcja zasobności gleby z wykorzystaniem sieci neuronowych,
  • TRUESOIL 3D – pozwalająca na wielowarstwowy monitoring zasobności gleby w składniki pokarmowe
  • TRUAS - monitoring stanu roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego dostarczających danych źródłowych o stanie gleby i roślin.
Dzięki specjalnemu, wielofunkcyjnemu urządzeniu badawczemu, nowa usługa dostarcza w czasie rzeczywistym precyzyjnej informacji na temat zawartości próchnicy, struktury mechanicznej gleby (udział części spławialnych) oraz odczyn roztworu gleby. Pomiary są zbierane i rejestrowane dla każdego metra pola - z rozdzielczością niedostępną w żadnym innym rozwiązaniu.
W ramach usługi, na bazie autorskich algorytmów agronomicznych, dostarczamy klientowi wiedzy na temat szeregu kluczowych parametrów opisujących jego pole: pojemność wodna pola, zagrożenie/odporność na występowanie suszy, potencjał plonowania, strefy zarządzania azotowego i inne.
Wiedza ta znajduje wykorzystanie w uprawach rolnych, ogrodniczych i sadowniczych. Wszędzie tam, gdzie precyzyjna i dokładna informacja o stanie gleby stanowi o finansowym sukcesie lub porażce gospodarza.
Nowa usługa została oficjalnie zaprezentowana na polskim rynku podczas ostatniej wystawy Agroshow 2018 w Bednarach.Obejrzyj film: TRUESOIL MULTISCAN- badania gleby w czasie rzeczywistym!
https://youtu.be/TVlbjydSBvY


Źródło: Informacja prasowa Agrotechnology Piotr Mazur