Bez Pługa / Trzy lata doświadczeń polowych Väderstad

W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Twardawie na Opolszczyźnie od trzech lat pod patronatem koncernu Väderstad są prowadzone doświadczenia polowe, których celem jest ocena wpływu uprawy roli i sposobu siewu na rozwój rzepaku ozimego, pszenicy ozimej oraz buraka cukrowego. Wyniki badań zostały omówione na konferencji, która odbyła się ona 6.12.2017 r. w Zamku Topacz k. Wrocławia i skupiła około 300 rolników.


Przybyli na konferencję rolnicy zapoznali się w wynikami doświadczeń polowych prowadzonych przez szwedzkiego producenta, które od dwóch lat realizowane są w Twardawie.

Jednym z prelegentów był prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej. Omówił on wyniki doświadczeń polowych, jakie przeprowadzono na polach Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej w Twardawie. Jedne z eksperymentów dotyczyły rzepaku ozimego, który zasiano punktowym siewnikiem Tempo w uprawioną glebę po orce. Na pozostałych działkach przed siewem rzepaku zastosowano agregat TopDown. W dalszej kolejności roślinę zasiano w technologii uproszczonej siewnikiem Spirit oraz pasowej Spirit C StripDrill. W technologii uproszczonej oraz pasowej zasiano także pszenicę ozimą oraz buraki cukrowe.

Doświadczenia polowe w Twardawie były prowadzone przez prof. Tomasza Piskiera z Politechniki Koszalińskiej.


Reprezentujący firmę Väderstad Maciej Kolesiński przedstawił budowę oraz zalety agregatu TopDown.

Technologie bezorkowe stosuje gospodarujące na południu Polski Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Agromax Sp. z o.o. Przyczyną odejścia od pługa były problemy z postępująca erozją wodną oraz zagęszczeniem gleby. Miejsce pługa w przedsiębiorstwie Agromax zajął agregat Väderstad TopDown, którym wykonywany jest zabieg niszczenia ścierniska oraz wiosennego przygotowania gleby. Zastosowanie agregatu obniżyło nakłady robocizny oraz przyczyniło się do znacznej redukcji zużycia paliwa.

Bogusław Berka, prezes PRP Agromax Sp. z o.o., przedstawił problemy wynikające z erozji wodnej i nadmiernego zagęszczenia gleby, z jakimi boryka się przedsiębiorstwo.
 

Jednym z ekspertów biorących udział w konferencji był dr Ryszard Bandurowski, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Twardawie, która od 2015 r. jest także Demo Farmy Väderstad. Podczas wystąpienia stwierdził on, że przemiany klimatyczne oraz ekonomiczne, jakie dotykają rolnictwo, powinny pociągnąć za sobą zmianę sposobu myślenia oraz innego podejścia do produkcji rolnej. W RSP Twardawa obejmuje ono odrzucenie dotychczasowej metodologii oceny zasobności gleby, rezygnację z uprawy płużnej, minimalizację liczby przejazdów po polu, niestosowanie aktywnych maszyn uprawowych, znaczne ograniczenie zużycia nawozów mineralnych oraz budowanie struktury gleby poprzez dostarczanie do niej substancji organicznych.

W opinii prof. Marcina Kozaka uprawa soi w Polsce jest perspektywicznym kierunkiem produkcji.

Ryszard Bandurowski, prezes RSP w Twardawie przedstawił zalety technologii bezorkowej.

Uczestniczący w konferencji prof. dr hab. inż. Marcin Kozak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest wielkim propagatorem uprawy roślin strączkowych w Polsce, w tym soi. Podczas spotkania z rolnikami naukowiec z Wrocławia namawiał do zainteresowania się uprawą tej rośliny, podkreślając jej perspektywiczne znaczenie w gospodarce rolnej.

Tekst i zdjęcia - dr inż. Jacek Skudlarski