Bez Pługa / Uprawa rzepaku w systemie bezorkowym
Niemiecka firma Industriehof Scherenbostel założyła w sierpniu 2016 r. doświadczalną uprawę rzepaku ozimego w systemie bezorkowym na glebach lekkich w okolicy Hanoweru. Na nieuprawionej powierzchni poletek znajdowała się słoma po wcześniejszym plonie (pszenica ozima). Na sąsiedniej powierzchni kontrolnej, na której po uprawie ścierniska wykonano orkę na głębokość 25 cm, uzyskano plon w wysokości 37 dt/ha (siew nastąpił jednak dopiero w 13 dni po założeniu uprawy w systemie bezorkowym). Na siedmiu poletkach zanotowano plony w wysokości od 38,3 do 40,4 dt/ha (tabela). Różnica wynosiła więc zaledwie 5%. Przeciętny plon, kształtujący się na poziomie 40 dt/ha, był wysoki jak na warunki siedliska. Na poletkach z minimalną ingerencją w glebę stwierdzono w październiku 2016 r. słabszy rozwój roślin niż w przypadku poletek, na których glebę spulchniono głębiej, używając kultywatora. W związku z tym interesującą obserwacją jest to, że na ekstensywnie uprawionych powierzchniach (płytka uprawa kompaktową broną talerzową) uzyskano w następnym roku plon w wysokości praktycznie takiej samej jak na poletkach uprawionych intensywniej. Intensywna uprawa gleby broną wirnikową nie spowodowała wzrostu plonu w stosunku do poziomu osiągniętego przy uprawie sprzętem pracującym biernie (ciągniony agregat uprawowo-siewny, obejmujący kompaktową bronę talerzową). W odniesieniu do powierzchni doświadczalnej i danego poziomu plonowania rzepaku wyciągnięto wniosek, że nawet bez uprawy głęboko mieszającej glebę mogła ona zostać wystarczająco dobrze przerośnięta korzeniami.
 
Numer poletka Pierwszy przejazd uprawowy Drugi przejazd uprawowy  Siew  Plon (dt/ha)
 1 Pöttinger Terradisc (kompaktowa brona talerzowa)  - Pöttinger Terrasem R3 (kompaktowa brona talerzowa)  40,4
 2 Pöttinger Synkro (kultywator)  - Pöttinger Fox 300 (kompaktowa brona talerzowa)  39,0
 3 Lemken Rubin 9 (kompaktowa brona talerzowa) Lemken Karat (kultywator)  Lemken Saphir (brona wirnikowa)  38,7
 4 Lemken Karat 9 (kultywator) - Lemken Saphir (brona wirnikowa)  38,9
 5 Amazone Catros (kompaktowa brona talerzowa)  Amazone Cenius  (kultywator) Amazone ADP (brona wirnikowa)  38,3
 6 Horsch Terrano (kultywator)  - Horsch Pronto 3 DC (kompaktowa brona talerzowa)  39,7
 7 Horsch Joker (kompaktowa brona talerzowa)  - Horsch Pronto 3 DC (kompaktowa brona talerzowa)  39,6oprac. M.Powałka.