Bez Pługa / Uproszczone Techniki Uprawy
8.07.2014 r. odbyła się kolejna, VII edycja Dni Pola UTU, zorganizowana przez firmę Agri-Consult, wyłącznego dystrybutora maszyn Duro-France w Polsce. Gospodarzem wydarzenia był Piotr Doligalski, szef gospodarstwa Kowróz, które pracuje od niedawna w Uproszczonych Technikach Uprawy.

Uprawa w systemie UTU
Po krótkim przywitaniu gości, Thibault Perrier z firmy Agri-Consult zaprezentował zalety pracy w systemie UTU, wśród których wymienił między innymi:
  • wzrost aktywności biologicznej gleby;
  • przykrycie gleby przez resztki pożniwne, które poprzez pracę mikroorganizmów zostają przerobione na drogocenny dla rolnika humus;
  • wzmożoną aktywność dżdżownic, które spulchniają glebę dużo efektywniej niż jakakolwiek maszyna;
  • ograniczenie zużycia paliwa oraz czasu,  gdyż prace prowadzone są z dużą  prędkością;
  • niskie zużycie części roboczych z uwagi na minimalną uprawę gleby.
Następnie zostały omówione płodozmiany spełniające warunki UTU, których przykłady przedstawione są poniżej:

Rzepak i wspólnicy.
Przedstawiono również nową metodę uprawy rzepaku razem z roślinami współistniejącymi, którymi są z reguły rośliny motylkowe drobnonasienne, takie jak: wyka, peluszka, soczewica. Metoda polega na jednoczesnym siewie rzepaku oraz roślin współistniejących razem w jednym terminie. Potem obie rośliny rosną obok siebie w symbiozie. Rośliny współistniejące mają za zadanie pobrać składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby, zwiększają aktywność mikroorganizmów, ograniczają zużycie herbicydów i insektycydów oraz chronią młode siewki rzepaku przed ślimakami. Wspólnicy, bo tak się je również określa, są z reguły roślinami jarymi i wraz z pierwszymi przymrozkami zamierają zwiększając dodatkowo ilość substancji organicznych.

Praktyka
Na ściernisku po groszku zbieranym na zielono zaprezentowano maszyny Duro-France. Brona łopatkowa Compil służy do płytkiej uprawy ścierniska, a wraz ze zbiornikiem przednim ­- również do siewu rzutowego. Strip-till ze zbiornikiem przednim i siewnikiem punktowym jest przeznaczony do jednoczesnej uprawy pasowej, aplikacji nawozu oraz siewu punktowego buraka cukrowego, rzepaku, kukurydzy czy soi. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w objeździe pól gospodarstwa Kowróz. Na zakończenie spotkania był czas, aby wymienić doświadczenia oraz podyskutować na temat różnych rozwiązań, gdyż spora część uczestników pracuje już w technologiach bezorkowych.