Bez Pługa / W rolnictwie można pracować bezpieczniej
24 marca br. w Centrali KRUS podsumowano XXII konkurs dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu publikują materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

O regulaminie i wynikach konkursu poinformował członek komisji, wicedyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji Zbigniew Rapacki. Dyrektor Biura PiR, Cezary Nobis, zaprezentował natomiast szeroki zakres działań Kasy służących ograniczeniu skali i skutków wypadków przy pracy rolniczej.

Prezes Kasy Adam Sekściński, powitał  laureatów XXII konkursu prasowego, w obecności jego zastępców - Janiny Pszczółkowskiej i Andrzeja Kneć, oraz zaproszonych gości.

Prace, w podziale na najlepszą publikację oraz najlepszy cykl publikacji, oceniano w trzech kategoriach: artykułów prasowych i publikacji internetowych oraz audycji radiowych i audycji telewizyjnych. W XXII konkursie uczestniczyło 21 osób (jedna z nich przesłała prace w dwóch kategoriach), w tym: 12 autorów, którzy przesłali 38 publikacji prasowych i internetowych, 5 autorów, którzy przesłali 18 audycji radiowych, 5 autorów, którzy przesłali 13 audycji telewizyjnych.

Miło jest nam poinformować, że podczas finału spotkania nagrodzono również pana Jacka Kłudkę, prezesa Zarządu Oficyny Wydawniczej Oikos - wydawcę magazynu "Bez Pługa". 

Prezes Kasy pan Adam Sekściński podziękował panu Jackowi Kłudce za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w propagowaniu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. 
Nagrodzeni laureaci konkursu.