Bez Pługa / Wapnowanie - gleba i plony naturalnie lepsze
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. organizuje już po raz drugi Konferencję „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”, która odbędzie w dniu 7.03.2018r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy Al. 29-Listopada 46.

Przesłaniem konferencji jest propagowanie wiedzy na temat  skutecznego i naturalnego rozwiązywania problemów związanych z zakwaszeniem gleb w Polsce. Wapnowanie gleb jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym, nie tylko o działaniu odkwaszającym, ale i poprawiającym właściwości fizyko – chemiczne i biologiczne gleby. Na konferencji zostanie przedstawiona aktualna wiedza na temat stanu polskich gleb, metody jej badania, sposoby poprawy struktury i żyzności gleby, form wapna nawozowego dostępnych na rynku polskim oraz innowacyjna technologia wapnowania wapnem pylistym w technice bezorkowej.
 
II Konferencja „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze” Kraków 2018
 
Kiedy?           7.03.2018r.
Gdzie?           w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego
                      w Krakowie, przy Al. 29-Listopada 46Konferencja ma charakter edukacyjny i skierowana jest przede wszystkim do środowiska rolniczego Małopolski i Śląska (rolnicy, doradcy rolniczy, studenci uczelni rolniczych). Wśród prelegentów  są zarówno naukowcy, przedstawiciele IUNG w Puławach, Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Krakowie, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz przedsiębiorcy rolni.
 
Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Gleb.
 
Patronat Honorowy nad Konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Patronat medialny nad wydarzeniem objął Magazyn technologii bezorkowych „Bez pługa”.
 
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” jest Partnerem „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)”.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Rejestracja on-line trwa do 28.02.2018r. www.czatkowice.pl
Kontakt do organizatora:
Monika Tańska
tel. 12 3706 298, mail: wapnowanie@czatkowice.com.pl