Bez Pługa / Warsztaty z uprawy pasowej w Sokołowie
Technologia uprawy pasowej jest nowością na polskich polach i budzi ogromne zainteresowanie wśród rolników. Jest to podyktowane z jednej strony koniecznością poszukiwania oszczędności, a z drugiej strony niedowierzaniem, że bez orki można zbierać w ogóle jakieś plony. Kolejny już raz firma Czajkowski Maszyny Sp. z o.o. zaprosiła do swojego gospodarstwa, gdzie można było się przyjrzeć technologii strip till., w wymyślonej i wdrożonej do produkcji przez pana Macieja Czajkowskiego koncepcji. Licznie przybyli rolnicy z całego kraju mogli na własne oczy zobaczyć nowoczesne maszyny zaprojektowane w Sokołowie oraz efekty ich pracy w warunkach polowych. Nowatorska technologia przyciągnęła również przedstawicieli świata nauki, branży cukrowniczej czy mediów.

Agregaty do uprawy pasowej oferowane przez firmę Czajkowski są przeznaczone dla różnych gospodarstw.

W części wykładowej omówiono wiele aspektów uprawy pasowej, a w szczególności te elementy, na które trzeba zwrócić uwagę przy przechodzeniu na nowy system uprawy. Gospodarz spotkania podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tej metody uprawy, powodami rezygnacji z orki czy też początków produkcji maszyn. Trzeba zaznaczyć, że przejście od koncepcji do seryjnej budowy maszyn panu Czajkowskiemu nie zajęło dużo czasu. Dodatkowo jest on rolnikiem, co sprawia, że przedsięwzięcie to jest praktycznie niespotykane na skalę światową.

Zawsze na dniach pola rolnicy najbardziej czekają na część praktyczną, gdyż umożliwia to zaobserwowanie nowych technologii w warunkach naturalnych oraz daje możliwość wymiany poglądów z innymi uczestnikami. 

Wyniki badań zaprezentowali również naukowcy z różnych ośrodków. Profesor Jerzy Szukała wraz z profesorem Wiesławem Koziarą z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przygotowali prezentację dotyczącą możliwości uprawy roślin strączkowych w systemie uprawy pasowej. Natomiast doktor Dariusz Górski z Instytutu Ochrony Roslin przedstawił wstępne wyniki badań buraka cukrowego uprawianego w technologii tradycyjnej i pasowej.

Plantacje buraka cukrowego uprawianego pasowo są chronione przed erozją w postaci mulczu ze słomy.

Uprawa pasowa jest nowym trendem opierającym się na minimalnej ingerencji maszyn w glebę z jednej strony, a z drugiej na jak największym jej osłonięciu przed erozją. Do tego celu mogą służyć specjalne mieszanki różnych gatunków motylkowatych i traw uprawianych jako międzyplon, wysiewane po zbiorze zbóż. Jak przekonywał Pan Wojciech Styburski, mieszanka międzyplonowa Futter Nova 11 umożliwia zebranie nawet 3 pokosów jesienią, a jej ogromną zaletą, jest fakt, że zimuje i wiosną pozwala zebrać jeszcze jeden, dodatkowy pokos. Technologia strip-till. umożliwia w jednym przejeździe uprawić, podać nawóz i zasiać kukurydzę, nawet w tym samym dniu, w którym nastąpił zbiór zielonki, przez co oszczędzany jest czas i nieprzesuszana jest gleba uprawą całopowierzchniową. Takie nowatorskie podejście jest przyszłościowe, choćby dlatego, że – jak podsumował pan Wojciech – znacząco poprawiła się opłacalność produkcji bydła w jego gospodarstwie, mając jednocześnie lepszą glebę.


Bogate życie biologiczne i prawidłowa struktura gleby to zasługa uprawy pasowej i zmianowania, w którym znajdują się burak cukrowy, rzepak ozimy, pszenica ozima, kukurydza, groch zbierany na zielono, fasola szparagowa czy na mniejszą skalę brokuł. W każdej grudce wykopanej gleby obserwuje się dżdżownice. 

Pan Maciej Czajkowski prezentował pszenicę ozimą zasianą pasowo specjalną przystawką współpracującą z agregatami ST. Pszenica zasiana w odmiennej niż standardowo rozstawie zakryła całą powierzchnię, co dobrze rokuje przed zbiorami.

Zawsze najwięcej wątpliwości budzi praktyka, gdyż idee w rolnictwie weryfikowane są przez warunki pogodowe oraz glebę. Szczegółową agrotechnikę roślin uprawianych w gospodarstwie zaprezentował główny agronom pan Maciej Potopowicz. Przy wprowadzaniu wszelkiego rodzaju uproszczeń, a w szczególności uprawy pasowej, duże znaczenie ma zmianowanie roślin i związane z tym oddziaływanie następcze substancji aktywnych herbicydów, które mogą zalegać zarówno w glebie, jak i w słomie roślin uprawianych wcześniej na tym polu – podkreślał Potopowicz. Na części pól gospodarstwa zdecydowano się na wzbogacenie gleby przez stosowanie nawozów naturalnych, które miesza się z glebą broną talerzową.


Rzepak ozimy jest rośliną, która najbardziej nadaje się do uprawy pasowej. Umożliwia ona zbudowanie typowego korzenia palowego, a zdolności regeneracyjne tej rośliny predysponują ją do siewu w szerokie rzędy.

Po niezwykle interesującej i poruszającej wiele tematów związanych z uprawą pasową części teoterycznej przyszła pora na część praktyczną, a zatem pokaz plantacji w różnych technologiach uprawy i prezentację maszyn. Organizatorzy postarali się, aby ten dzień był owocny. Nauka i praktyka płynąca z tego spotkania były wyczerpujące i na pewno nikt nie może być zawiedziony. Dlatego z niecierpliwością czekamy na kolejne warsztaty organizowane przez firmę Czajkowski Maszyny Sp. z o.o.

Uczestnikom spotkania została zaprezentowana budowa maszyn na polu po groszku. Nowością, przedstawioną podczas pokazu były maszyny ze zbiornikiem przednim przeznaczone dla mniejszych gospodarstw.Duże maszyny zawsze budzą podziw. Ich konstrukcja pozwala na wysiew bardzo wielu gatunków roślin, przez co są maszynami kompletnymi. Umożliwia to nawet na całkowite wyeliminowanie innych maszyn uprawowych z gospodarstwa. 

Tekst i zdjęcia: dr inż. Adam Zych