Bez Pługa / Wiedza jest niezbędna
Już od kilku lat w okresie zimowym firma Osadkowski-Cebulski organizuje na swoim terenie kilka konferencji dla rolników. Podczas ich trwania omawia nie tylko bieżącą sytuację w rolnictwie oraz możliwe scenariusze działania w najbliższym okresie, ale stara się także przekazać swoim klientom jak największą dawkę wiedzy, niezbędnej w nowoczesnej produkcji rolniczej. Nie inaczej było w tym roku.
 
Konferencję otwierał prof. dr hab. Marek Korbas, który mówił o nowych wyzwaniach w ochronie zbóż przed chorobami, jakie stoją przed rolnikami w najbliższej przyszłości. Podkreślił, że w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi środków ochrony roślin do dyspozycji rolników pozostaje coraz mniej substancji aktywnych. Zaznaczył też, że patogeny stają się coraz odporniejsze na używane do tej pory preparaty.

Na szczęście producenci środków ochrony roślin starają się trzymać rękę na pulsie i wprowadzają całkiem nowe substancje aktywne. Jedną z takich nowości jest nowy fungicyd z firmy Syngenta – Elatus plus. O tym innowacyjnym preparacie opartym na substancji aktywnej Solatenol opowiadał Łukasz Bojkowski. Środek jest przeznaczony szczególnie do zwalczania septorioz i rdzy we wszystkich gatunkach zbóż. Charakteryzuje się długotrwałym okresem działania, dobrym rozprowadzeniem w roślinie oraz wysoką skutecznością, co w rezultacie skutkuje wzrostem plonu.
Z kolei dr inż. Małgorzata Idkowiak i Mariusz Salawa z firmy Osadkowski-Cebulski omówili różne sposoby prowadzenia plantacji zbóż i rzepaków na wiosnę 2018. Podkreślili, że najważniejsze jest terminowe wykonywanie nawożenia azotowego, zapewnienie roślinom odpowiedniej ilości wszystkich składników pokarmowych oraz dobra ochrona przed patogenami. Zaznaczali, jak ważne dla zdrowotności roślin jest właściwe zmianowanie, o którym rolnicy niestety często zapominają. Przedstawili wyniki badań pokazujące, że im lepszy i „dłuższy” płodozmian, tym lepsze plony poszczególnych roślin. Przy dobrym płodozmianie zwiększają się także plony konkretnych roślin, poprawia się ich zdrowotność i zmniejsza problem uciążliwych chwastów.

Następnie głos zabrał prezes firmy Osadkowski-Cebulski, który na podstawie twardych danych ekonomicznych pokazał, jak kształtowały się ceny płodów rolnych i środków do produkcji na przestrzeni ostatnich lat. Mówił także o tym, jakie czynniki mają wpływ na zmiany cen produktów rolnych w Polsce i na świecie. Pani Monika Cebulska przedstawiła najmłodsze „dziecko” firmy – fundację Plon Serca (www.plonserca.pl), która ma za zadanie wspierać osoby dotknięte ciężką chorobą. O faktach i mitach dotyczących nawozów dolistnych opowiadał prezes firmy Adob Adam Nawrocki. Podkreślił, że mikroelementy są niezbędne dla roślin, zwierząt i ludzi, dlatego bardzo ważne jest ich dostarczenie w odpowiedniej ilości. Najbardziej przyswajalną formą nawozów dolistnych są te schematyzowane, gdyż tylko w takiej formie są najbardziej stabilne i najlepiej przyswajalne dla roślin. O cyberrolnictwie mówili przedstawiciele firmy Agridata. W swojej prezentacji pokazali możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania elektroniczne dostępne dla rolników. Umożliwiają one zbieranie danych w czasie rzeczywistym oraz pozwalają na ich późniejszą analizę. Na zakończenie panowie Juliusz Urban i Łukasz Kuboń z firmy Osadkowski-Cebulski przedstawili szeroką ofertę firmy dotyczącą skupu zbóż oraz sprzedaży maszyn. Z naszego punktu widzenia szczególnie ciekawe okazały się brytyjskie maszyny do uprawy i siewu bezpośredniego firmy Sumo. Dla mniejszych gospodarstw Osadkowski-Cebulski oferuje także usługę siewu agregatem Sumo DTS.Michał Wołosowicz