Bez Pługa / Wyróżnienie dla 365FarmNet
365FarmNet otrzymało Złoty Medal Targów Polagra 2016 za oprogramowanie systemu rolnictwa precyzyjnego. 365FarmNet to nowoczesne narzędzie zarządcze dla całego gospodarstwa rolnego łącznie z bezpłatnym terminarzem i aplikacjami. System ten ściśle i inteligentnie łączy wszystkie działy gospodarstwa i umożliwia optymalizację procesów gospodarczych przez inteligentną analizę danych. 

Po raz pierwszy jako wystawca na Targach 365FarmNet otrzymało wyróżnienie za oprogramowanie wspomagające zmienne dawkowanie (nasion, nawozów, środków ochrony roślin) oraz uprawę. Funkcja tego systemu automatycznie rozpoznaje granice poszczególnych stref na polu mi na podstawie zdjęć lotniczych lub innej odpowiedniej dokumentacji elektronicznej (mapy zasobności gleb, mapy przewodności elektromagnetycznej, mapy pomiaru plonów, mapy Google Earth). Na tej podstawie rolnik określa obszary dla precyzyjnych działań. Podczas pracy aplikacja sygnalizuje przekroczenie linii poszczególnych stref pola i wskazuje planowaną dawkę co pozwala na sterowanie rozsiewem odpowiednio do obszaru.
 
Organizacja bazy danych
Za pomocą tej aplikacji nawozy mogą zostać rozsiane w optymalny sposób odpowiednio do zasobności gleby na danym obszarze. Zastosowanie programu oszczędza nawozy i środowisko. Aplikacja umożliwia jednocześnie mobilne i precyzyjne Zastosowanie zaplanowanej dawki nawozów, łącznie z przekazaniem mapy wykonanej aplikacji do dokumentacji programu. 
Można wykorzystać posiadaną technikę w gospodarstwie i, wystarczy niewielka inwestycja, aby móc zrealizować pierwsze kroki w mobilnej, precyzyjnej uprawie roli. Wszelkie dane można „wgrać” za pomocą aplikacji w 365FarmNet lub innego systemu oprogramowania zarządzania gospodarstwem rolnym. Użytkownik programu ogranizuje w ten sposób Swoją bazę danych, z której korzysta w celu planowania upraw i dokumentacji.
 
Polepszenie ilości i jakości plonów
Dzięki 365FarmNet można jeszcze bardziej precyzyjnie stosować nawozy, środki ochrony roślin, co umożliwia obniżenie kosztów jednostkowych. Z drugiej strony długofalowo wzrasta ilość i jakość plonów przez zrównoważone gospodarowanie. Rolnik uzyskuje wyrównany ilościowo i jakosciowo plon a o zastosowanych dawkach i terminach ich stosowania decyduje rolnik.
 
Pierwsze kroki w rolnictwie precyzyjnym
Precyzyjne nawożenie jest ważnym elementem w koncepcji rolnictwa precyzyjnego. Za pomocą tej aplikacji rolnik może stawiać pierwsze kroki w rolnictwie precyzyjnym i otworzyć się na przyszłościowe technologie kierowania gospodarstwem rolnym.
Odwiedzający Targi Polagra Premiery 2016 mogą na miejscu wypróbować precyzyjne rolnictwo i 365FarmNet. Bezpłatna, zintegrowana kartoteka pola posiada wszystkie funkcje niezbędne rolnikowi do mobilnego i zoptymalizowanego kierowania gospodarstwem. Zawiera ona przykładowo: pełną dokumentację polową – kartotek pól wraz z dokumentacją wzajemnej zgodności (Cross-Compliance), prognozę pogody, mapę gospodarstwa z wszystkimi powierzchniami, interaktywny kalandarz, i zdjęcia lotnicze z wykazem działek.