Bez Pługa / XIX Dni Kukurydzy w Skrzelewie
Początek jesieni to czas zbiorów kukurydzy, dlatego odbywa się wtedy wiele imprez o tematyce związanej z uprawą tej rośliny. Jednym z takich wydarzeń są Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w Skrzelewie (pow. Sochaczew, woj. mazowieckie). W dniu 1 października miała miejsce dziewiętnasta edycja tej imprezy.

Jak co roku do Skrzelewa przybyło kilka tysięcy zwiedzających, dla których przygotowano bogaty program. Na polu należącym do pana Tadeusza Szymańczaka swoje oferty prezentowało wiele przedsiębiorstw związanych z branżą rolną. Gwoździem programu był zbiór 14 odmian kukurydzy na ziarno, podczas którego dokonywano pomiaru wilgotności ziarna i plonowania, dzięki czemu zainteresowani uprawą kukurydzy mogli wybrać odmianę dostosowaną do własnych potrzeb. Po zakończeniu zbioru odbyły się pokazy pracy maszyn. W tym roku można było zobaczyć, jak pracują: zestaw uprawowo-siewny Pöttinger, agregat do uprawy pasowej Kuhn oraz opryskiwacz turbinowy Sae Turbmatic. Podczas Dni Kukurydzy zorganizowano konkurs wiedzy rolniczej dla uczniów szkół rolniczych oraz kiermasz drzewek i krzewów owocowych.


Plon ziarna kukurydzy wynosił od 13 do 16 t/ha.

Opryskiwacz turbinowy to z założenia maszyna sadownicza, jednak coraz częściej wykorzystywana do walki z omacnicą prosowianką.

Zestawienie wyników pomiarów wykonanych podczas pokazu zbioru kukurydzy.


Kuhn Striger o ośmiu sekcjach roboczych podczas pracy.


Siewnik Pöttinger Terrasem o szerokości roboczej 3 m.


Na poletku doświadczalnym wysiane były po cztery rzędy każdej z odmian kukurydzy.


Pobieranie próbek ziarna do pomiaru wilgotności.


Dni Kukurydzy w Skrzelewie to największa tego typu impreza w tym regionie Polski.


Tekst i zdjęcia: Sebastian Mikulski