Bez Pługa / XV edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowany jest od 2003 r. przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W roku bieżącym zaproszenie do udziału w organizacji konkursu przyjęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Wydarzenie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem a dotychczas wzięło w nim udział ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. W bieżącym roku patronat medialny nad tym wydarzeniem objął m.in. magazyn „Bez Pługa”.

Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników a jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Zgłoszenia do tegorocznej jubileuszowej edycji były przyjmowane przez placówki terenowe KRUS do końca marca br. Udział w konkursie mogły brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Według danych przekazanych przez oddziały regionalne KRUS, do udziału w XV edycji konkursu zgłoszono 1021 gospodarstw indywidualnych prowadzonych przez osoby ubezpieczone w KRUS (o 51, tj. o 5,3% więcej niż w roku ubiegłym). Większość stanowią gospodarstwa rolne o powierzchni 0-50 ha (jest ich 777, tj. 76,1% ogółu zgłoszonych), w tym mieszany profil produkcji prowadzą 469 gospodarstwa, tj. 45,9%. 
Zgodnie z regulaminem konkursu, eliminacje regionalne będą prowadzone do 19 maja br., natomiast etap wojewódzki zakończy się 23 czerwca. Centralna Komisja Konkursowa od 03.07 do 21.07.2017 roku będzie wizytowała 16 gospodarstw wyłonionych na etapie eliminacji wojewódzkich do ogólnokrajowego finału. 

Źródło: Mat. KRUS