Bez Pługa / Zdrowe liście a poziom cukru


W ostatnich latach obserwuje się narastające zagrożenie ze strony chorób liści buraków cukrowych. Latem, zazwyczaj pod koniec lipca, możemy spodziewać się wystąpienia objawów chorobowych porażenia chwościkiem buraka, brunatną i bakteryjną plamistością liści, mączniakiem właściwym czy rdzą buraka. Znaczenie poszczególnych chorób w uprawie tej rośliny jest zróżnicowane i zależne od wielu czynników.

 


 

Burak cukrowy należy do roślin uprawnych, którym zagraża liczna grupa agrofagów. Jednak wiedza i odpowiednie środki zapobiegawcze pozwalają skutecznie chronić plantację przed chorobami. Stopień porażenia chwościkiem i innymi patogenami grzybowymi jest zmienny w poszczególnych latach i w zależności od siedliska. W efektywnym ograniczeniu zagrożenia ze strony chorób liści decydujące znaczenie ma termin aplikacji fungicydów. Ważne są również uprawa odmian odpornych oraz stosowanie różnych substancji czynnych, co znacząco minimalizuje ryzyko pojawienia się odporności patogenów.