Bez Pługa / Zielone siewniki do siewu bezpośredniego
Siewniki Easy Drill, umożliwiające wysiew metodą bezpośrednią, są efektem ponad 40-letniego intensywnego rozwoju i doświadczenia firmy SKY.
Siewniki Easy Drill charakteryzują się dużą siłą penetracji gleby przez sekcję wysiewającą oraz doskonale kontrolowanym dociskiem. Maksymalny docisk na sekcję może sięgać nawet 250 kg. Głębokość wysiewu jest kontrolowana przez przednie oraz tylne koło a umieszczanie ziarna w glebie jest bardzo równomierne. Siewniki mogą siać z prędkością od 6 do 12 km/h w zależności od warunków pracy a potrzebowanie mocy wynosi od 25 do 35 kM na metr szerokości roboczej maszyny.
 
Układ tandemowy
Easy Drill posiada taki sam układ sekcji wysiewającej jak siewnik punktowy do buraków: głębokość wysiewu jest kontrolowana przez przednie koło oraz przez koło tylne. Umieszczenie ziarna w glebie jest bardzo równomierne.
Redlica wysiewająca jest tak zbudowana, że jest jednocześnie skrobakiem, który oczyszcza pas siewny przed wysianiem ziarna. W warunkach wilgotnych, skrobak czyści talerz otwierający z przyklejającej się do niego gleby. Ustawienie głębokości pracy talerza jest oddzielone od ustawienia głębokości redlicy/skrobaka. Dzięki temu można pracować głębiej talerzem a redlicę/skrobak unieść wyżej.
 
Opcja Fortisem
Siewniki Easy Drill mogą być wyposażone w opcję FERTISEM umożliwiającą wysiew nawozów granulowanych lub innych odmian ziarna w tym samym czasie, w różnych dawkach i na różną głębokość roboczą oraz z podajnik PRO do mikrogranulatów.
Siewniki Easy Drill umożliwiają:
  • siew z wykorzystaniem agregatu „Strip-till” (np: żyto, bobik, rzodkiew pastewna),
  • siew rzepaku z roślinami towarzyszącymi i z nawożeniem (np.: rzepak, mikrogranulat-starter, rośliny towarzyszące),
  • siew jęczmienia jarego z podwójnym nawożeniem (np.: jęczmień, mikrogranulat fosforowy, azot),
  • siew roślinności pokrywającej glebę: 3 rodzaje materiału siewnego)(np.: groch pastewny, facelia, koniczyna).
 
3 zbiorniki/ 3 produkty/ 3 dozowniki
Siewniki Easy Drill mogą wysiewać 3 różne produkty. Siewnik jest wtedy wyposażony w 3 dozowniki napędzane elektrycznie, wykonane ze stali nierdzewnej, które mogą dozować nawóz granulowany, ziarno, mikrogranulaty lub środki przeciwko ślimakom. Dzięki 3 zbiornikom nie ma ryzyka rozdzielenia się materiału. Jedna konsola umożliwia niezależną kontrolę nad każdym dozownikiem. Dodatkowo użytkownik może ustawić niezależnie głębokość wysiewu dla 2 pierwszych produktów. Natomiast głębokość wysiewu dla 3-ciego produktu jest taka sama jak produktu 1-szego lub 2-giego, do wyboru.
Rozdzielenie nawozu granulowanego od materiału siewnego ma wiele zalet. Eliminowane jest ryzyko zapchania się granulatu i ziarna, możliwy jest wysiew na 2 różne głębokości, nie występuje ryzyko uszkodzenia materiału siewnego przez niektóre wozy granulowane.
 
Siew pod warstwę roślinną poplonu
Trudno jest ocenić pracę siewnika na polu pokrytym żywą roślinnością. A jednak, taka metoda pracy ma coraz więcej zwolenników, zwłaszcza we Francji i w USA. Pokrycie pola roślinnością, zwiększa aktywność biologiczną gleby a jednocześnie ogranicza rozsiewanie chwastów. Siewnik Easy Drill przystosowany jest do przeprowadzenia takiego siewu. Podczas siewu w warstwę roślinną poplonu przednie koło pochyla rośliny w kierunku jazdy agregatu. Jednocześnie koła przednie oddalone są od sekcji wysiewających, co umożliwia biomasie roślinnej łatwo przemieszczać się miedzy sekcjami siewnika.
Technika jest łatwa do przeprowadzenia zwłaszcza dla siewu ozimin. Siew jest możliwy nawet, jeśli wcześniej występowały opady deszczu - warstwa roślinna ogranicza negatywny wpływ ogumienia ciągnika na glebę. System korzenny odgrywa tu rolę amortyzatora. W tej metodzie wysiewu zalecane jest doglebowe podsiewanie nawozem.
 
Walka z chwastami
Rośliny wiechlinowate, takie jak rajgras czy wyczyniec opanowały zachodnią Europę.
Problem ten dotyczy również Polski, gdzie coraz częściej mówi się o odpornych formach chwastów, które stały się poważnym problemem plantatorów, prowadząc do utrudnień w uprawie roślin a tym samym pogarszając ich opłacalność.
Siewnik Easydrill to konkretne rozwiązanie przeciwko tym uciążliwym chwastom. Dzięki «prawie prostym» talerzom siewnik Easydrill nie przesuwa gleby między liniami wysiewu. Kąt talerza otwierającego glebę w siewniku Easy Drill zmieniono z 7° na 3,5°, dzięki czemu zmniejszono ruch gleby pomiędzy pasami siewnymi. Rośliny uprawne mają więc dobre warunki do kiełkowania. Gleba między rzędami siewu nie jest uprawiana, co ogranicza jej wysuszanie a dodatkowo utrudniony jest rozrost chwastów.
Pozytywne efekty pracy siewnika Easy Drill potwierdzają doświadczenia przeprowadzone przez Federację CUMA w Burgundii i Izbę Rolniczą z Yonne, w których porównano efekty pracy dziesięciu różnych siewników dostępnych na rynku. W badaniach wysiewano jęczmień pod warstwę roślinną złożoną z kozieradki pospolitej, rzodkwi chińskiej, soczewicy, gryki, gorczycy. Analizowane były jakość wschodów jęczmienia (ilość wschodów w % w stosunku do wysiewanych ziaren) oraz wschody chwastów (ilość chwastów na m2) dla różnych sposobów wysiewu. Wyniki próby porównawczej wykazały, że siewnik Easy Drill uzyskał najniższy współczynnik wzrostu chwastów a jednocześnie współczynnik wchodów jęczmienia znajdował się wśród czterech najlepszych wyników doświadczenia. 

 
          aaaaaa
Siewnik umożliwia siew bezpośredni w rosnące w poplonie rośliny na polu.   Sekcje robocze siewnika SKY Easy Drill podczas pracy.
 
Koła dociskowe sekcji wysiewających siewnika SKY Easy Drill.   Siewniki Easy Drill mogą być  wyposażone w opcję FERTISEM umożliwiającą wysiew nawozów granulowanych lub innych odmian ziarna w tym samym czasie, w różnych dawkach i na różną głębokość roboczą.