Bez Pługa / Archiwum
Grunt to zdrowa gleba
Grunt to zdrowa gleba
Gleba powstaje w wyniku wietrzenia skały macierzystej podczas długotrwałego procesu glebotwórczego. Ma możliwość odradzania się, ale proces ten postępuje bardzo powoli. Przyjmuje się, że aby powstała gleba o miąższości 1 cm, potrzeba od 200 do 500 lat, stąd uważa się ją za zasób w praktyce nieodnawialny. Równocześnie z procesem tworzenia gleba podlega procesom degradacji, które mogą przebiegać niekiedy bardzo szybko. Degradacją gleby nazywamy niekorzystne zmiany środowiska glebowego, które obniżają jego aktywność biologiczną, co z kolei powoduje spadek urodzajności. Wskaźnikiem degradacji gleby jest zmniejszenie produkcji masy roślinnej i jej wartości. Konieczna jest zatem ochrona gruntów przed zagrożeniami powodującymi nieodwracalne lub trudnoodwracalne zmiany właściwości gleb.
Numer: Bez Pługa 4/2015, strona 14

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF