Bez Pługa / Archiwum
Fizyczne właściwości gleby w różnych systemach uprawy roli
Fizyczne właściwości gleby w różnych systemach  uprawy roli
Znaczna degradacja środowiska glebowego, spowodowana intensywną uprawą roli, wymusza poszukiwanie nowych technik uprawy sprzyjających ochronie gleby i bioróżnorodności. W ostatnich latach w krajach UE w ramach rozwoju rolnictwa zrównoważonego, które zakłada wzrost produkcji w warunkach racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska przyrodniczego, promuje się w coraz większym stopniu różne techniki bezpłużnej uprawy roli, często określane mianem uprawy zachowawczej lub konserwującej. 
Numer: Bez Pługa 4/2015, strona 18

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF