Bez Pługa / Archiwum
Rolnictwo niskoemisyjne w Polsce i na świecie
Rolnictwo niskoemisyjne w Polsce i na świecie
Problem zmian klimatu jest zagadnieniem budzącym bardzo duże emocje. Od kilkunastu lat to temat szeroko dyskutowany zarówno przez naukowców, jak i polityków na całym świecie. Przyczyną tak dużego zainteresowania zmianami klimatu są obserwowane w ostatnich latach anomalie, które przejawiają się wzrostem średniej rocznej temperatury powietrza w wielu rejonach świata, a także nasileniem się ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak susze, powodzie czy huragany.
Numer: Bez Pługa 1/2016, strona 37

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF