Bez Pługa / Archiwum
Wrażliwość pszenicy ozimej na uproszczenia
Wrażliwość pszenicy ozimej na uproszczenia
W Polsce w ostatnich latach udział zbóż w strukturze zasiewów systematycznie wzrasta. Tą grupą roślin obsiewa się obecnie około 73% gruntów ornych, a w wielu rejonach ich udział jest jeszcze większy. Dodatkowo czynniki ekonomiczne i organizacyjne wymuszają wzrost areału uprawy pszenicy, która jest zbożem szczególnie wrażliwym na niekorzystne następstwo roślin. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dobór odmian może być czynnikiem kompensującym uprawę pszenicy w warunkach uproszczonego zmianowania.
 
Numer: Bez Pługa 2/2016, strona 18

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF