Bez Pługa / Archiwum
Pierwszy zabieg po żniwach
Pierwszy zabieg po żniwach
Intensyfikacja produkcji roślinnej w celu uzyskania wysokich wyników finansowych wymusza na wielu gospodarzach uprawę roślin w monokulturze lub w bardzo krótkim płodozmianie. Dochodzi do sytuacji, w której rolnik z jednej strony skupia się na osiągnięciu jak największego zysku oraz na minimalizacji kosztów, a z drugiej – wymyka mu się spod kontroli kwestia zagospodarowania resztek pożniwnych. Bagatelizowany do tej pory problem zaczyna nabierać znaczenia.
 
Numer: Bez Pługa 2/2016, strona 30

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF