Bez Pługa / Archiwum
Ocena sprawności gleby w praktyce
Ocena sprawności gleby w praktyce
Rosnący poziom plonowania roślin uprawnych wymusza na rolnikach konieczność dbania o każdy element agrotechniki. Szczególnego znaczenia nabiera wysoka sprawność gleby, gwarantująca jej produktywność. Poniższy artykuł prezentuje ocenę sprawności gleby na różnych siedliskach, zaproponowaną przez Joachima Brunottego.
 
Numer: Bez Pługa 2/2016, strona 45

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF