Bez Pługa / Archiwum
Struktura gleby w różnych agroekosystemach
Struktura gleby w różnych agroekosystemach
Struktura jest najważniejszą cechą gleby, kształtującą wszystkie jej właściwości fizyczne, chemiczne
i biologiczne. Aby zapewnić optymalne warunki powietrzno-wilgotnościowe dla wzrostu
roślin, bardzo ważne jest wytworzenie się odpowiedniego układu agregatów (gruzełków), zwłaszcza
frakcji 1–5 mm. Gruzełki powinny zachowywać trwałość, która w dużym stopniu zależy od
systemów uprawy roli.
Numer: Bez Pługa 3/2016, strona 23

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF