Bez Pługa / Archiwum
Rola słomy w nawożeniu gleby
Rola słomy w nawożeniu gleby
Nawożenie jest jednym z najważniejszych zabiegów uprawowych. Zależy od niego wysokość
i jakość plonu, a także urodzajność gleby i jej parametry fizykochemiczne. Warto mieć na uwadze,
że słoma stosowana jako nawóz podniesie zawartość próchnicy w glebie i wzbogaci ją
w makro- i mikorelementy.
Numer: Bez Pługa 3/2016, strona 27

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF