Bez Pługa / Archiwum
Ochrona i odmiana pszenicy w uproszczonym zmianowaniu
Ochrona i odmiana pszenicy w uproszczonym zmianowaniu
Zwiększenie udziału zbóż w zasiewach i wynikająca stąd konieczność
uprawy ich po sobie powoduje, że poszczególnym
gatunkom trudno zapewnić odpowiednie stanowiska. Konsekwencją
takiego postępowania jest niższe plonowanie oraz
spadek wydajności całych zmianowań.
Numer: Bez Pługa 3/2016, strona 33

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF