Bez Pługa / Archiwum
Uwzględnić międzyplony w płodozmianie
Uwzględnić międzyplony w płodozmianie
Gleba odpowiednio uprawiana powinna mieć strukturę gruzełkowatą, której charakterystyczną
cechą jest występowanie kulistych agregatów o chropowatej powierzchni i znacznej porowatości, zwanych gruzełkami. Dla zachowania prawidłowej struktury gleby ważne jest stosowanie możliwie krótkich przerw w okresach wegetacyjnych między występującymi po sobie roślinami uprawnymi. Dobrym rozwiązaniem jest zatem uprawa międzyplonów.
 

W artykule między innymi:

-Korzyści z uprawy międzyplonów
-Dobór roślin
-Jaki gatunek?
- ...


Międzyplony pozostawione na powierzchni pola
stwarzają dobre warunki do rozwoju dżdżownic
oraz mikroorganizmów glebowych.
 

Po więcej informacji zapraszamy do numeru specjalnego "Bez Pługa"


 
Numer: Bez Pługa 4/2016, strona 20

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF