Bez Pługa / Archiwum
Efektywność ekonomiczna i energetyczna różnych technik uprawy oraz siewu
Efektywność ekonomiczna i energetyczna różnych technik uprawy oraz siewu
Istotnym uzupełnieniem oceny produkcyjnej i środowiskowej
różnych technik uprawy roli jest określenie ekonomiki oraz
enegrochłonności. Czynnikiem znacząco wpływającym na ich
wyniki, obok cen i relacji, jest poziom uzyskiwanych plonów,
w dużym stopniu zdeterminowany jakością gleb, a także warunkami
klimatycznymi.
Numer: Bez Pługa 4/2016, strona 39

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF