Bez Pługa / Archiwum
Zachwaszczenie w różnych systemach uprawy roli
Zachwaszczenie w różnych systemach uprawy roli
Jednym z ważniejszych czynników agrotechnicznych wpływających na florę pól uprawnych
jest sposób uprawy roli. Stosowanie uproszczeń uprawowych, włącznie z zaniechaniem uprawy (uprawa zerowa, po której następuje siew bezpośredni), pociąga za sobą zmiany zarówno w składzie gatunkowym, jak i ilościowym flory segetalnej.
 


W artykule między innymi:
Rozmieszczenie diaspor w glebie
- Badania polowe
W głębszych warstwach czy na powierzchni?
- ...


 
Numer: Bez Pługa 5/2016, strona 17

Pobierz plik z artykułem w formacie PDF